Gøttrup

Store møller på vej i Saltum Kær

{ JAMMERBUGT: 10 uheldigt placerede mindre møller fjernes fra landskabet ved Saltum, når der om kort tid rejses to kæmpemøller på 127 m i stedet for. Kommunalbestyrelsen har godkendt det lokalplanforslag, der åbner mulighed for at bygge de store møller i Saltum Kær, og forslaget skal nu ud i offentlig høring til 20. november. Området blev som en af amtets sidste handlinger udpeget til de store møller i lighed med et område i Drøstrup ved Gøttrup. Dengang var der mange protester, og politikerne i Jammerbugt Kommune forudser også reaktioner i denne omgang. - Det er sådan, at man enten elsker eller elsker at hade de store møller. Men vi overholder den besked, vi har fået fra regeringen om at finde egnede steder til dem, forklarede teknisk udvalgs formand Otto Kjær Larsen (V). Ejler Winkel (UP) erklærede sig som indædt modstander af kæmpemøllerne på land. - De hører til på havet, fastslog han. En ting var alle dog enige om: Det er et fremragende materiale, forvaltningen har udarbejdet.