Store nye klasser

Toftegårdsskolen får kun én 0. klasse - pænt stor klasse i Serritslev.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Snart bliver de store børnehavebørn til små skolebørn. Foto: Bent Bach

482 nye skolebørn begynder til august i kommunens skoler, og der er nu kommet styr på, hvem der skal gå hvor. Nogle har ønsket at benytte sig af det fri skolevalg og vælge en anden skole en den skole, de bor i skoledistrikt med. - Der er nogle enkelte, hvor vi desværre må give afslag på deres ønsker, siger skolechef Jakob Ryttersgaard. Det sker, fordi de ekstra elever ellers ville udløse en ekstra klasse. Der må højst være 26 børn i hver klasse for de små klasser, og det loft rammes på flere skoler. - De skoler, der bliver berørt, fordi det ellers ville udløse en ny klasse, er Hedegårdsskolen, Skolegades Skole, Hjallerup Skole og Toftegårdskolen, fortæller Jakob Ryttersgaard. Her bliver der altså tale om store klasser. På Toftegårdsskolen i Jerslev, hvor man ellers på langt de fleste årgange har to spor, bliver der i det kommende skoleår kun én klasse med 26 børn. På Skolegades Skole bliver der to klasser med hver 26 børn, og her er der sket en opadgående udvikling i elevtallet, da begge nuværende 0. klasser rummer 20 børn, mens 1. klasserne ligger på 14 og 16 elever. I Hjallerup bliver det fortsat tre klasser - men altså tre helt fyldte klasser, hvor elevtallet for de nuværende 0. og 1. klasser ligger på mellem 19 og 23 elever. På Hedegårdsskolen bliver der tre fyldte klasser, her er de nuværende 0. og 1. klasser på 23 til 26 børn. - Det er jo en balancekunst, nogle steder er det en-to elever, der pludselig kan udløse en klasse. For eksempel på Hedegårdsskolen, hvor der synes at blive tre klasser, der ville man skulle have fire klasser, hvis vi ikke havde givet afslag. Det er fordi, de ligger og vipper, forklarer Jakob Ryttersgaard. Omvendt vil man gerne imødekomme de ønsker, man kan - og dermed fyldes klasserne op. - Vi giver ikke flere afslag, end det er nødvendigt, og dermed går det jo til grænsen af, hvad klassekvotienten må være. Skulle barn nummer 27 flytte til skoledistriktet, kan der først ske ændringer ved næste skoleår. Desuden er der erfaring for, at der kan ske forskydninger mellem skoleindskrivningens afslutning og skolestart. - Der kan være nogle, der flytter, og andre, der flytter til andre skoledistrikter. Der vil højst sandsynligt ske nogle små justeringer, siger Jakob Ryttersgaard. Når det gælder kommunens mindste skoler, skiller især en sig ud - det ser ud til, at Serritslev Skole får en pænt stor klasse på 21 børn. Her rummer den nuværende 0. klasse ni børn, mens skolens mindste klasse er nede på fire børn. Den største er på 19. Dermed vokser skolen - den 6. klasse, der går ud, er på 14 elever. - Det er dejligt for lokalsamfundet, at der stadig er tilstrømning hertil, siger skoleleder Kim Højbo, der peger på, at der er solgt mange huse især i den sydlige del af Serritslev gennem en del år, og det kan mærkes nu. Også Flauenskjold Skole får en stor klasse - her ventes 22 nye børn til skolestart. De nuværende klasser rummer fra 11 til 22 børn. Thise Skole har i dag klasser på mellem 12 og 23 børn, de får 16 i det nye skoleår. Agersted Skole får en årgang på 12 nye skolebørn, her er de nuværende klasser på fra 11 til 19 børn.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk