Store og små elever i samarbejde på løb

Eleverne løste forskellige opgaver undervejs på løbet. FOTO: PER KOLIND

Eleverne løste forskellige opgaver undervejs på løbet. FOTO: PER KOLIND

HOBRO:Det almindelige skoleskema var sløjfet på Søndre Skole i Hobro i går, og i stedet deltog samtlige elever i en trivselsdag. Eleverne var på løb til forskellige poster, placeret på skolen og ved Ambuparken. Formålet med løjerne var at fremme elevernes trivsel på skolen. Grupperne var sammensat på tværs af de forskellige klassetrin, således at små og store elever var nødt til at arbejde sammen. Søndre Skole ønsker at give eleverne oplevelsen af en sammenhængsfølelse på tværs af alder ved at dyrke det fælles. Dagen var arrangeret af lærerne Erik Christensen, Jannie Sander, Andy Rye og Annette Høgh. De deltager i år i et ¿trivsels-ambassadørkursus¿ med henblik på at få flere trivselsfremmende metoder ind i skolen og bekæmpe mobning.