Store pattedyr i Lille Vildmose?

Miljøministeren vil i løbet af foråret udpege 2-3 pilotprojekter til udvikling af nationale naturområder. Måske bliver Lille Vildmose et af dem

STORVORDE:Vi er i Lille Vildmose Nationalpark. Året er 2015. Mosen og Birkesø er genoprettet, og de store pattedyr er tilbage. Sådan kan det komme til at se ud, for det er bare nogle af de mål, der er beskrevet i det oplæg, der skal få miljøministeren til at udvælge Lille Vildmose til ét af de 2-3 pilotprojekter, der skal udvikles til nationale naturområder. Og når økonomiudvalget og de stående udvalg i morgen tropper op til fællesmøde i byrådssalen, er det bl. a. for at drøfte det oplæg, der kan få fremtidsvisionen til at gå i opfyldelse. Allerede i november sidste år vedtog kommunalbestyrelsen at opfordre miljøministeren til at udpege Lille Vildmose til projektet. Og kommunen påtog sig sammen med amtet at være lokal initiativtager og koordinator. Det har nu ført til oplægget, hvori baggrunden for, at Lille Vildmose vil være oplagt som pilotprojekt beskrives, og "Vision 2015" præsenteres med en beskrivelse af Lille Vildmose Nationalpark i år 2015. Herudover omtaler det hvilke aktiviteter, der tænkes at ville indgå i pilotprojektet bla. genopretning af Birkesø, genindførelse af store pattedyr og regulering af tørvegravningen. Det oprindelige oplæg blev i december afleveret til Buderupholm Statsskovdistrikt, som miljøministeren efterfølgende bad om at undersøge mulighederne for et pilotprojekt for Lille Vildmose. Det gjorde de og meldte sidst i december tilbage til kommunen og amtet med henblik på en drøftelse af tilbagemeldingen til ministeren. På et møde hos Statsskovdistriktet 10. januar, hvor bl. a. borgmester Kristian Schnoor deltog, drøftede man mulighederne for at Lille Vildmose kan komme i betragtning som pilotprojekt, og oplægget som er udarbejdet i samarbejde mellem Naturkontoret og kommunens Tekniske Forvaltning, blev gennemgået og diskuteret. Efterfølgende blev det rettet til og medsendt Skovdistriktets indstilling til Skov- og Naturstyrelsen med kommentar om, at oplægget afventer politisk godkendelse. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der nu skal fremsende sin samlede indstilling om udvælgelse af pilotprojekter til ministeren sidst i denne måned. Og ministeren skal herefter foretage den endelige udvælgelse i løbet af februar. Så en godkendelse i byrådssalen i morgen er kun første skridt på en lang vej frem mod visionen om Lille Vildmose Nationalpark.