Store planer for nyt teater

Nyt Vendsyssel Teater vil samarbejde med medier, musikliv og kulturliv

Vendsyssel Teater drømmer om nye rammer til afløsning af de nuværende ombyggede gymnastiksale. Billedet er fra 2004, hvor det blev afsløret, at Peter Schrøders skulle være ny leder.arkivfoto: Hans Ravn

Vendsyssel Teater drømmer om nye rammer til afløsning af de nuværende ombyggede gymnastiksale. Billedet er fra 2004, hvor det blev afsløret, at Peter Schrøders skulle være ny leder.arkivfoto: Hans Ravn

HJØRRING:I tirsdags vedtog byrådet kommunens nye planstrategi, som nævner drømmen om at bygge landets første nye teater siden 1910. I går fremlagde Vendsyssel Teater en vision om et nyt teater. Visionen forestiller sig teatret som centrum for et samarbejde med kommunens foreninger, medievirksomheder, kulturliv og musikliv. Opfordringen til politikerne er at sætte penge af til en grundig forundersøgelse af behovet for et nyt kulturkraftcenter, som blandt andet skal være med til at fastholde og tiltrække nye borgere til Hjørring og til Vendsyssel. - Vi har, belært af erfaringerne fra andre byer og tilsvarende projekter af denne type, valgt at søge midler til en grundig forundersøgelse af markedet, af forbrugeren og selvfølgelig de trusler og muligheder, som et sådant hus vil få i fremtiden. Det er vist kun de meget rige nordmænd eller store selvstændige danske fonde, som kan iværksætte byggerier uden at skele til virkeligheden, siger teaterleder Peter Schrøder fra Vendsyssel Teater. Vendsyssel Teater har lavet et meget åbent oplæg til det nye teater, da man gerne hører fra andre, som kommer med input til, hvad der kan rummes under projektets rammer. Teatret har således helt bevidst undladt at komme med arkitektudkast, men blot skitseret de behov, man har. Teatret søger om 450.000 kroner til projektmodningen. Teatret fremlægger sit forslag til en decideret projektmodning på baggrund af en massiv tilstrømning til teatret og fordi man efterhånden har et akut behov for mere moderne scene- og administrationsfaciliteter. Fremtidens publikum vil uden tvivl stille stadig større krav i den retning. Vendsyssel Teater har hjemme i et par ombyggede gymnastiksale og en tidligere pedelbolig på tidligere Vestre Skole i Hjørring. På trods af de lidet overdådige faciliteter er det senest lykkedes at få 4000 publikummer ind og se den i Hjørring fødte Henri Nathansens klassiker Indenfor Murene. Kunstnerisk er teatret også helt fremme i skoen. Vendsyssel Teater blev i fjor nomineret til dansk teaters fornemme Reumertpris. Medlemmer af Reumertkomiteen var for nylig i Hjørring for at se Indenfor Murene. Alt afhængig af projektets omfang og mulige opbakning fra kommunen, har teaterdelen for et oplevelseshus et budget på omkring 60 ¿ 75 mio. kr. Her vil ansøgte fondsmidler udgøre en meget stor del. Man forestiller sig to sale på 550 og 250 pladser, samt undervisningslokaler, foyer/restaurant med plads til oplevelser og foredrag. Samt plads til eksempelvis medievirksomheder som DR, TV2 og NORDJYSKE MEDIER. Teatret forestiller sig desuden, at flere af byens foreninger, Den musiske skole og andre aktiviteter kan finde plads i den nye bygning. Vendsyssel Teater er meget åben for en dialog om et fremtidigt oplevelseshus.