Store planer for nyt toldsted

Hirtshals Havn håber at området på Dalsagervej udvikler sig til et transportcenter

HIRTSHALS:En midlertidig barak på et stor p-plads i et industrikvarter. Sådan er oplevelsen for de mange lastbilchauffører, som dagligt skal have fortoldet deres gods i Hirtshals. Hirtshals Havn har fra 1. juli løst et trafikproblem på havnen ved i samarbejde med ToldSkat at flytte toldbehandlingen til et område på Dalsagervej. - Det var kaos og anarki på havnen, når 200 lastbiler i løbet af et par timer skulle klare toldbehandlingen, siger havnedirektør Jens Kirketerp Jensen. I stedet kan lastbilerne nu dreje ind på Dalsagervej og ordne papirerne. Barakkerne er dog kun midlertidige, understreger havnedirektøren, som har store forventninger til området. - Vi har gjort os nogle grundtanker om, hvordan det kunne se ud i fremtiden, siger Jens Kirketerp Jensen. Han håber, at der kan etableres serviceværksted, tankstation, kiosk, cafeteriasamt bade- og omklædningsfaciliteter. Havnedirektøren har allerede fået henvendelser fra flere speditører, som er interesseret i at flytte ud på Dalsagervej. I løbet af de kommende måneder skal der også tages stilling til fremtiden for ToldSkat. - Staten vil ikke selv bygge, så man kan godt forestille sig, at Hirtshals Havn bygger faciliteter, som ToldSkat lejer sig ind i, siger Jens Kirketerp Jensen. Formanden for Hirtshals Erhvervsråd, Viggo Bilde, mener også, at det vil være oplagt for lokale vognmænd at flytte ud på Dalsagervej. Han håber også, at det vil lykkedes at lokke et af de store olieselskaber til byen. - Vi har tidligere haft kontakt til flere større olieselskaber, men de var ikke interesseret i at etablere sig i Hirtshals. Indtjeningen var åbenbart for lav på tilsvarende transportcentre rundt omkring i landet, så derfor turde man ikke binde af med det, siger Viggo Bilde. Planerne om et transport-center på Dalsagervej blev ellers for år tilbage lagt i mølposen, og derfor måtte man også pænt sige nej tak til de 3,6 mio. kr., som EU havde givet tilsagn om i støtte. Viggo Bilde vil nu undersøge, om der er andre midler at hente fra EU-kassen. Erhvervsrådformanden håber alligevel, at der kan skabes et transportcenter i området. - Vi har fået en konkret forespørgsel på at bygge et større indkøbscenter på pladsen, men det åbner lokalplanen ikke op for. Større butikker vil suge handlen væk fra midtbyen, og det er vi ikke interesseret i, fastslår Viggo Bilde. I løbet af et år kører ca. 90.000 lastbiler og 300.000 personbiler i transit gennem Hirtshals.