Energiselskaber

Store prisforskelle på fjernvarme

Kolding, fredag /ritzau/ Den, der vil holde varmen og også ligge økonomisk lunt, skal bo i Jylland og få varmen fra et centralt kraftvarmeværk. På det billigste fjernvarmeværk er varmen over tre gange billigere end varmen fra det dyreste fjernvarmeværk - et sjællandsk, såkaldt barmarksværk med kraftvarme. Det dyreste sted koster varmen 21.600 kroner om året, mens den kun koster 6200 kroner årligt det billigste sted, oplyser Danske Fjernvarmeværkers Forening. Tallene gælder for en bolig på 130 kvm med et varmeforbrug på 18 MWh om året. Gennemsnitsprisen er knap 13.000 kroner. For fjernvarme hænger høje priser sammen med, at værkerne er små og nye - og dermed ikke betalt af, forklarer direktøren i Danske Fjernvarmeværkers Forening, Jørgen Aamand. Han sammenligner det med den husejer, som netop har købt hus og har en tårnhøj gæld, der skal betales renter af. Modsat er huslejen lav hos den, der har boet længe i sit hus og betalt gælden. For et nyt fjernevarmeværk kan gælden være ikke mindre end 120.000 kroner pr. husstand, som får varme fra det. De dyreste værker er små, såkaldte barmarksværker, der fyrer med naturgas, halm eller biogas. De er endda dyrere at få varmen fra end fra et oliefyr i hver enkelt hus. Naturgasfyr i hver enkelt bolig er billigere end oliefyr. I forhold til fjernvarme er det formen for fjernvarme, som afgør, om individuelle naturgasfyr er billigere eller dyrere end fjernvarme. For eksempel er centrale kraftvarmeværker billigere end individuelle gasfyr, mens decentrale kraftvarmeværker er dyrere end gasfyr i hver enkelt bolig - alt sammen efter gennemsnitsberegninger. Undersøgelsen viser, at 75 fjernvarmeværker har priser, der er højere end prisen for individuelle oliefyr. Den individuelle naturgas er billigere end fjernvarme i forhold til 185 fjernvarmeværker. /ritzau/