Store problemer

Underdirektør Michel Weber, udtaler (25.2.), at ATP som leverandør til myndigheden Udbetaling Danmark, holder sig uden for den politiske debat.

Alligevel bliver to af mine indlæg omkring Udbetaling Danmark kommenteret. I forhold til bemærkningerne i debatindlægget tror jeg da heller ikke, der bliver mange der vil køre til Frederikshavn, for at få en personlig betjening. Fordi der er lagt op til, at borgerne ikke skal rette personlig henvendelse, men betjene sig via digitale løsning, som internet eller telefon. Dem, som opgiver, får måske ikke den rette ydelse, altså manglende retssikkerhed. Når Michel Weber så udtaler, at man stadigvæk kan blive betjent i kommunerne, er det svært at se, hvordan kommunerne skal have mandskab til denne opgave. Dels fordi de rette fagpersoner og dermed hele fagligheden, jo flytter fra kommunerne til ATP-centret i Frederikshavn. Samt at kommunerne faktisk skal afgive næste det dobbelte antal, end det man bruger på opgaverne i dag. Så hvilken andre opgaver i kommunerne, skal der ikke laves, hvis min kolleger i kommunerne, med helt andre fagligheder, skal servicer borger for Udbetaling Danmark. Politikerne er i gang med at lave den samme fejl, som da man flyttede Skat, fra kommunen. Så man burde have lært af sin fejl. For der er kun en taber, nemlig borgerne. Mine to indlæg har handlet meget om folke- og førtidspension. Men ser man på barselorlov, er det jo et lille område i kommunerne, som bliver taget ud af en helhed. I dag betjener den samme person, barselorlov, sygedagpenge og udbetaling af ydelserne. Det er specielt godt, at borgeren har den samme person ved sygdom i forbindelse med barsel. Ved barsel er der sikkert også brug for familieydelse, som sidder lige i nærheden af syge- og barselsdagpengeafdelingen. Og det samme, hvis der skal ske ændring af boligsikring. Ved den nye struktur bliver der mange forskellige, borgerne skal snakke med og ingen koordinator. Faktisk har man i Norge siden 2006 har en lignende struktur som Udbetaling Danmark, som hedder NAV. Evalueringsrapporterne siger: Tab af kompetencer lokalt. Servicen opleves dårligere over for borgerne, af medarbejderne. Der er blevet mere dobbeltarbejde. Lang sagsbehandling vurderes til at være den største udfordring. Der er ikke blevet frigjort mere tid til vejledning af borgerne og opfølgningen. Et særskilt problem har været it-systemerne, det har betydet at borgerne har oplevet sig, som kastebold mellem enhederne. Måske burde Folketinget se på erfaringerne i Norge, inden man træffer en endelig beslutning. I øvrigt er der vel ved at være et flertal for, at Udbetaling Danmark ikke bliver til noget. Den tidligere regering var imod. Og nu kan man læse, at socialordfører Eyvind Vesselbo (V) ved førstebehandling af det endelig lovforslag fremhævede en række kritikpunkter. Kritikpunkterne er: At der kan opstå problemer med at forfølge sociale bedragere. Den digitale løsning kan volde visse borger problemer. Samt om de økonomiske forudsætninger i forslaget holder. Det var stort set de samme kritikpunkter, som den nuværende regering havde, da de var i opposition. Til sidst i Michel Webers indlæg, nævner han, at ATP ingen problemer har haft med digitale selvbetjening i forhold til deres nuværende ATP ydelser, som vi jo stort set alle er en del af. Man kan slet ikke sammenligne ATP-pensionen med de meget komplekse ydelser Udbetaling Danmark skal stå for, folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.