Lokalpolitik

Store rokader efter folketingsvalget

BRØNDERSLEV:Der er sket en række ændringer i Brønderslev Byråd efter at Lene Hansen (S) og Birgitte Josefsen (V) er valgt til Folketinget. De to grupper meddelte deres beslutning på byrådets møde. Knud Jørgensen (S), der indtræder i byrådet, indtræder også i børne- og kulturudvalget. Kurt Kristensen er blevet medlem af økonomiudvalget efter Lene Hansen, og han indtræder i forberedelsesudvalget og koordinationsudvalget. Desuden træder Kurt Kristensen ind i folkeoplysningsudvalget efter Ole Jespersgaard. Johannes Trudslev Pedersen (S) og Gunnar Larsen (S) bliver ny medlemmer af forsyningsudvalget. Ole Jespersgaard træder ud af udvalget, og den anden plads havde Lene Hansen. Arne M. Jensen bliver ny 2. viceborgmester efter Lene Hansen. Knud Jørgensen indtræder i repræsentantskabet for Nordjyllands Idrætshøjskole. Arne M. Jensen bliver medlem af valgbestyrelserne. Ole Jespersgaard indtræder i Familiecentret Vendsyssel, ligesom han indtræder i UddannelsesCenter Øst-Vest. Kim Toft bliver som nævnt nyt medlem af social- og sundhedsudvalget, og han skifter med Birgitte Josefsen, der træder ind i teknik- og miljøudvalget. Kim Toft overtager følgende af Birgitte Josefsens pladser: Bestyrelsen for Brønderslev Ældreboligselskab, repræsentantskabet for Danske Diakonhjem, medlem af Integrationsrådet, medlem af koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsindsats, medlem af styregruppen vedrørende sundhedscenter samt medlem af frivillighedsrådet. På det konstituerende møde blev Kim Toft valgt til formand for social- og sundhedsudvalget, mens Ole Jespersgaard bliver formand for børne- og kulturudvalget. Birgitte Josefsen har været medlem af byrådet i syv år. Lene Hansen kom i byrådet i 1994.