Lokalpolitik

Store rokader i ældresektor

Afdelingsleder fratrådt efter eget ønske og områdeleder omplaceret

Sy­ge­ple­jer­ske Vi­beke Sand til­tråd­te 1. de­cem­ber 2001 som afdelingsleder af æld­re­sek­to­ren i Nør­ag­er Kom­mu­ne.              AR­KIV­FO­TO: JENS MOR­TEN

Sy­ge­ple­jer­ske Vi­beke Sand til­tråd­te 1. de­cem­ber 2001 som afdelingsleder af æld­re­sek­to­ren i Nør­ag­er Kom­mu­ne. AR­KIV­FO­TO: JENS MOR­TEN

NØRAGER:Vibeke Sand fungerer efter fem et halvt års ansættelse ikke længere som leder af ældreafdelingen i Nørager Kommune. I stedet er hun netop tiltrådt som sygeplejerske i et barselsvikariat i Øster Hornum i Støvring Kommune efter at have været sygemeldt over en længere periode. Borgmester Poul Larsen (K) afviser dog, at hun er blevet fyret som konsekvens af de markante budgetoverskridelser i ældreafdelingen i fjor. - Vibeke Sand har været sygemeldt efter en længere periode med stress som konsekvens af den økonomiske situation i ældresektoren og de aktuelle tiltag til at rette op på situationen. I den forbindelse har hun selv ønsket en anden stilling, og efter en aftale mellem Nørager og Støvring Kommune er hun tiltrådt i barselsvikariatet i Øster Hornum, forklarer Poul Larsen. Vibeke Sand er netop blevet vraget til en ønsket stilling som en af i alt fire ny afdelingsledere i sundheds- og ældreforvaltningen i den nye organisation for Rebild Kommune, hvilket Poul Larsen kommenterer med at også andre nuværende ledere ikke har fået opfyldt deres ønsker om en fremtidig stilling som afdelingsledere i Rebild Kommune. Hvor Vibeke Sand skal placeres jobmæssigt ved udløbet af det netop tiltrådte barselsvikariat bliver ifølge borgmesteren op til den nye Rebild Kommune at afgøre. Souschef i ældreafdelingen i Nørager Kommune og Vibeke Sands højre hånd, Hanne Ejlertsen, er sygemeldt i øjeblikket, men Poul Larsen forventer at hun meget snart er tilbage i jobbet på rådhuset. Hvor vidt hun eventuelt skal overtage afdelingslederstillingen resten af året er der endnu ikke taget ledelsesmæssig stilling til. Områdeleder fjernet Det er dog ikke bare i ældreafdelingen på rådhuset, der er sket ændringer personalemæssigt . Områdeleder på Ældrecenter Engparken i Rørbæk, sygeplejerske Jette Aalborg, er frataget sin stilling og som tjenestemandsansat nu omplaceret til en stilling som sygeplejerske i sygeplejegruppen inden for ældreområdet i Nørager Kommune. Udvalgsformand Jens Ove Hansen (V) og borgmester Poul Larsen troppede lige før påske i fællesskab selv op på Engparken for ifølge Poul Larsen at orientere personalet direkte om de ledelsesmæssige ændringer. - Allerede før jul gav kommunalbestyrelsen os opgaven at rette op på budgetoverskridelserne på driften inden for ældreområdet i kommunen, og omplaceringen af Jette Aalborg skal ses som en konsekvens af dette påbud, understreger Poul Larsen. Ansatte kritiserer leder En afgørende faktor har også været, at repræsentanter for personalegruppen på ældrecentret Engparken har rettet direkte henvendelse til kommunen for at klage deres utilfredshed over Jette Aalborgs ledelsesstil. Hun har 1. april i år været ansat 25 år i ældresektoren i Nørager Kommune, men har kun bestridt stillingen som områdeleder det sidste års tid. Ingen adspurgte blandt de ansatte på Engparken øn-sker at udtale sig om den nærmere baggrund for utilfredsheden. Flere anonyme peger dog på blandt andet skemalægningen af vagtplaner som en af de markante årsager til den direkte fysiske henvendelse og redegørelse til den øverste ledelse på rådhuset. Et faktum i den forbindelse er, at størsteparten af forbruget af penge på kommunens konto for vikardækning bliver brugt netop på Ældrecenter Engparken. At det ikke var Vibeke Sand eller andre ledere i den kommunale kultur- og socialforvaltning i stedet, der gav personalet på Engparken direkte besked forklarer Poul Larsen med førstnævntes sygemelding samt at rigtig mange af de øvrige på rådhuset havde fri lige op til påske. Det har ikke været muligt at træffe kultur- og socialudvalgsformand Jens Ove Hansen for en kommentar til den øjeblikkelige situation i kommunens ældreafdeling. Stillingen som områdeleder på Engparken er i øjeblikket slået op eksternt med en ansøgningsfrist 23. maj og med ansættelsessamtaler 29. maj for at åbne op for en hurtig tiltræden. Generelt kalder borgmester Poul Larsen den nuværende situation i ældreafdelingen i Nørager Kommune for lidt træls. - Men nu må vi tage situationen derfra, bemærker han. Allerede på kommunalbestyrelsesmødet i aften er de aktuelle problemer i den kommunale ældresektor på dagsordenen. I første omgang programsat på den lukkede del af dagsordenen under overskriften ”Vedrørende organisatorisk forhold i ældreafdelingen.”