EMNER

Store skader på Kettrup Kirkes tårn

Tårnets sydside skal genopmures. Stenene smuldrer og falder ned

KETTRUP:Det er ikke noget behageligt syn, der har vist sig efter at al puds er blevet blæst af Kettrup Kirkes tårn. Løse og smuldrende sten, tæret igennem af regnvand og frost, falder ned fra facaden, og det kommer som en stor og ubehagelig overraskelse for menighedsrådet. - Den murede ydermur er helt løsnet fra den inderste, og den skal simpelthen mures om. Alt andet er for farligt, siger menighedsrådets formand, Svend Kristensen, Drøstrup. - Det er et stort arbejde, som vil tage tid og koste mange penge. Hvor mange ved vi ikke endnu, men det får vi en ide om på et møde med arkitekt og murer i næste uge. Svend Kristensen forklarer, at der ved den seneste store renovering i 1923 er blevet brugt forkerte mursten og en meget tæt mørtel, og da regnvand er sivet ned i hulrummet mellem yder- og indermur og har presset sig ud i murstenene, har efterfølgende frost sprængt stenene. Også mellem munkestenene i den nedre del af tårnet er der brugt forkerte sten til reparation, og de skal også udskiftes. - Man har ikke vidst bedre dengang, konstaterer menighedsrådsformanden. Kirkens blytag på nordsiden skal også udskiftes, da det er utæt og kræver 20 spande på loftet for at sikre kirkerummet mod vandskader. Desuden skal blytaget på koret og taget på tårnet repareres efter stormskaderne i januar. - Vi har fået 300.000 kr. fra forsikringen, og der er sat 1,9 mio. kr. af til de øvrige reparationer, så vi har 2,1 mio. kr., men det er langt fra nok, vurderer Svend Kristensen.