Store skiftedag i vandværk

Efter 36 år i bestyrelse og 23 år som formand stopper Vagn Nielsen

HAVERSLEV:På en måde var årets generalforsamling i Haverslev Vandværk lidt vemodig for de 14 deltagere, der var mødt op i hallens festlokale. De skulle nemlig tage afsked med to centrale hovedpersoner i vandværket gennem en årrække, formand Vagn Nielsen og vandværkspasser Karl Kristensen. Alligevel kom de to mænds beslutning om at stoppe ikke som en stor overraskelse for nogen. - Jeg fylder 67 i år, og allerede for to år siden erklærede jeg kun at ville tage to år mere i bestyrelsen. Karl Kristensen ville også stoppe dengang som daglig ansvarlig for vandværket, men jeg sagde til ham, at det var noget pjat og at han måtte vente to år mere lige som mig. Han bliver trods alt kun 77 år til foråret, erklærer Vagn Nielsen med et smil dagen derpå. Generationsskifte nu Han har selv været medlem af vandværkets bestyrelse i 36 år. - Og af disse har jeg været formand uafbrudt de sidste 23 år. Derfor må jeg med god samvittighed kunne være bekendt at overlade formandsposten til andre, påpeger Vagn Nielsen. Ny på formandsposten er pedel Jan Thorup, der har siddet i vandværkets bestyrelse de sidste tre år. Den ledige plads i bestyrelsen efter Vagn Nielsen er overtaget af lærer Finn Høiby, der har stået for vandværkets administration siden 1993. For de øvrige medlemmer af bestyrelsen inklusiv suppleanter var der genvalg over hele linjen, og det samme var der til de to revisorer og revisorsuppleant. - Så fremover vil revisor Villy Christensen med sine 81 år være alderspræsident i Haverslev vandværk. Han har haft posten i 45 år, men da han ikke er valgt til bestyrelsen, kan han jo ikke rende af pladsen i utide, pointerer Vagn Nielsen. Næsten alle medlemmerne i den nye bestyrelse er i 40’erne, og ifølge Vagn Nielsen er alle håndplukkede gennem årene. - Det kan jo ikke nytte noget, at folk ikke er indstillet på at yde et stykke arbejde og derfor forlader bestyrelsen allerede efter to år. Det er med tidens udvikling nemlig et krævende job, påpeger han. Vandværk i god gænge Vagn Nielsen er på falderebet helt tryg ved at overlade ansvaret for vandværket med 486 forbrugere til andre. - Vores økonomi er sund og har været det i mange år. Regnskabet for 2003 viser et driftsoverskud på knap 16.000 kroner og en egenkapital på godt 2,8 mio kroner. På samme tid er både ledningsnettet over en længere årrække løbende blevet udskiftet i takt med vores økonomiske formåen, og for et par år siden blev selve vandværket renoveret for et størrre beløb, forklarer Vagn Nielsen stolt.