Skolelukninger

Store skole - hvad nu?

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Store skoler - bl.a. Hadsund Skole - har også trygge rammer og glade børn. Arkivfoto

SKOLESTRUKTUR:Der har allerede været mange indlæg i debatten om skolestrukturen i kommunen og hovedsageligt indlæg fra de lukningstruede skoler. Jeg forstår godt, at man gerne vil bevare sin egen skole, hvis man mener elevgrundlaget er i orden, men det irriterer mig, at man samtidig kommer med udtalelser om store skoler, uden at have belæg for disse udtalelser. Vi vil gerne invitere alle til at komme på besøg på Hadsund Skole på en almindelig skoledag for at mane de spøgelser og fordomme i jorden, der hele tiden kommer frem, om at man på en stor skole gemmer specialklasser væk og at det er et utrygt sted at være for de små. Det har muligvis været sådan en gang for mange år siden, men heldigvis følger vi også med udviklingen på den store skole. Vi har en ny og moderne skole, der lever op til tidens krav om differentieret indlæring og plads til forskellige læringsstile. Vi har trygge rammer til de yngste elever med egen indgang og garderobe, som børn og forældre kender fra børnehaven. Vi har specialklasser i alle afdelinger, hvor børnene er integreret med deres klassekammerater i pauserne og med i klasserne i det omfang det skønnes muligt. Vi har tilstrækkelig mange lærere til, at vi kan afholde interne faglige kurser, så vi alle bevæger os i samme retning, og der er altid mulighed for faglig sparring kollegerne imellem. Vi har mulighed for at holddele på tværs af årgangene, så børnene individuelt bliver mødt på eget niveau og udviklet derfra. Vi har nogle glade børn, dygtige lærere, professionel ledelse og tilfredse forældre! For at bevare alt dette og give flere børn i kommunen de samme vilkår, vil vi gerne opfordre alle politikere til at tænke sig om og sørge for at den foreslåede ændring af skolestrukturen føres ud i livet, så vi på Hadsund skole får de midler tilbage, der giver os mulighed for mindst at følge vejledende timetal. Eleverne i Mariagerfjord kommunes skolevæsen koster fra 50.622 kr til 91.843 kr, hvilket giver en gennemsnitspris på 57.267 kr. Tankevækkende er det, at hvis man tænkte enhedsprisen for en elev skulle være 55.000 kr, ville det give kommunen en samlet besparelse på 10,7 mio. kroner! For Hadsund Skole ville det betyde, at vi ville få tilført godt 2,8 mio. kroner (6 lærerstillinger), hvilket igen ville betyde, at vi kunne få de timer tilbage til eleverne, som vi har måttet afgive i forbindelse med sidste sparerunde. Siden kommunesammenlægningen er elevernes timetal på Hadsund Skole blevet reduceret med timer svarende til et halvt års skolegang fra 0.-9. kl, hvilket naturligvis kan mærkes på det faglige niveau. Hvis vi skal leve op til det moderne samfunds krav om uddannelse af faglige dygtige, socialt veltilpassede og selvstændige mennesker, så skal vi også værne om vores børn og give dem de bedste rammer.