Store sociale udgifter kan spolere budget

NORDJYLLAND:De seneste år er de sociale udgifter, som kommunerne skal bidrage til at dække, steget og steget for Nordjyllands Amt, og sker det også i 2006, kan det spolere det budget, som amtet har udarbejdet. På samme måde er der stor usikkerhed om undervisning- og sygehusudgifter. På de forhold får amtsborgmester Orla Hav (S) og hans forvaltning i de kommende dage travlt med at regne, inden amtspolitikerne i næsten uge igen skal mødes for at forhandle om næste års budget. Orla Hav peger på, at en af mulighederne er at søge at finde ekstra penge i form af besparelser, så man er dækket ind i forhold til eventuelle budgetoverskridelser. - Men vi kan også vælge at gå ud fra de forudsætninger, som ligger i aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen i forhold til næste års økonomi. Her er der ikke taget højde for, at der kan ske en fortsat kraftig stigning i de sociale udgifter. Så må vi tage eventuelle problemer i form af budgetoverskridelser, når den tid kommer, siger Orla Hav. I år er de sociale udgifter steget kraftigere end amtet havde forudset, men det er ikke det eneste problem, som bekymrer Orla Hav. - Vi må se på forudsætningerne for vores budgetlægning. Også på uddannelsesområdet har vi udgifter, som er vokset mere end ventet. Det skyldes øget tilgang både til gymnasierne og til voksenundervisning på VUC-centrene. - Det giver udgifter, men samtidig må vi jo sige, at det er en udvikling, vi gerne ser. Det er jo godt, at folk uddanner sig, siger Orla Hav. Det store pres på VUC skyldes bl.a. tilgang at elever fra virksomheder, der er lukket. Oven i problemerne med de sociale udgifter og omkostningerne til uddannelse mener SF's Thomas Krog også, at man kan lægge spørgsmålet om, hvor mange sygehuspatienter, der i 2006 vælger at blive behandlet på et privathospital eller på et sygehus uden for Nordjyllands Amt. - Det er områder, hvor vi ikke kan sige, hvordan udviklingen bliver, og det giver meget stor usikkerhed omkring vores budget, siger Thomas Krog.