Store sparekrav til skolerne

Spareforslag fra skoleforvaltningen vil bl.a. skære i undervisningstimerne og special-undervisningen samt lukke Pædagogisk Mediecenter og flere sommertilbud.

Formanden for Aalborg Lærerforening, Dorthe Kamp, mener, at skole- og kulturforvaltningen har benyttet sig af grønthøstermetoden, da de skulle finde besparelser for 34 mio. kr. på skoleområdet. Arkivfoto: Jens Morten

Formanden for Aalborg Lærerforening, Dorthe Kamp, mener, at skole- og kulturforvaltningen har benyttet sig af grønthøstermetoden, da de skulle finde besparelser for 34 mio. kr. på skoleområdet. Arkivfoto: Jens Morten

Nye sparekrav truer skolerne i Aalborg. Via hoved-fælles-udvalget i Aalborg Kommune har skole- og kulturforvaltningen fremlagt et budgetforslag for 2009 for bl.a. Aalborg Lærerforening med besparelser på skoleområdet for 34 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen sidste år blev politikerne enige om en såkaldt omstillingspulje i 2009, hvor forvaltningerne skal spare to procent af deres driftsbudgetter, med mindre der kommer penge i kassen fra bl.a. Christiansborg. Forvaltningen foreslår bl.a., at undervisningstimetallet sættes ned, så det kommer under Undervisningsministeriets vejledende timetal, hvilket man sparer 4,1 mio. kr. ved. Ifølge formanden for Aalborg Lærerforening Dorthe Kamp vil det betyde, at en elev, der begynder i første klasse og slutter med 9. klasse får 540 færre undervisningstimer i folkeskoletiden. - Først sætter man fokus på, at børn skal være bedre til at læse efter Pisa-undersøgelserne, og når børnene så er gode til at læse, så tager man tiden igen, siger Dorte Kamp. Når der skæres i undervisningstimerne, så presser det tempoet i vejret. - Pensum skal gennemgåes på kortere tid og knap så grundigt, og de børn, der har svært ved at følge med, de får det sværere, når tempoet sættes op. Elever med særlige behov kommer også til at mærke sparekniven, hvis spareforslaget gennemføres, da der lægges op til at spare 3,1 mio. kr. på specialundervisning. - Alle børn har, uanset hvem de er, ret til at få den rette undervisning. Det er også med til at stresse lærerne, fordi børnene ikke får specialundervisningen tildelt. Skole- og kulturforvaltningen foreslår også, at Aktiv Sommer, der har eksisteret som tilbud i 28 år, og som 5-6000 benyttede sig af sidste år, skal lukkes ned i 2009. - Det vi tænker, og det jeg tænker som klasselærer, det er, at det tit er de børn, der ikke skal tre uger til Italien, som får glæde af det her tilbud. Sommersvømning for 1.-3. klasse, som har eksisteret i 30 år, og sidste år havde deltagelse af 1700 børn skal lukkes ned i forslaget. Endelig vil man lukke Pædagogisk Mediecenter, der bl.a. står for administration, planlægning og ledelse af alle opgaver, der vedrører Aalborg Kommunes fælles, sammenhængende skolebibliotekssystem, og som stiller undervisningsmidler til rådighed for den daglige undervisning via den enkelte skoles pædagogiske servicecenter. Ved at lukke Pædagogisk Mediecenter og de to sommertilbud til børnene sparer man 4,4 mio. kr. Aalborg Lærerforening har endnu ikke regnet på, hvad spareforslaget vil koste i stillinger, men selvsagt er man ikke begejstret for forslaget. - De har brugt grønthøstermetoden og taget lidt her og der, og måske ikke kigget på, hvordan det kunne lade sig gøre at lave besparelser, så det ikke rammer så bredt, siger Dorte Kamp, der ikke ønsker at komme med forslag til, hvor forvaltningen ellers kunne finde pengene. Aalborg Lærerforening har dog ikke tænkt sig bare at sidde med hænderne i skødet. – Vi vil gå ud og fortælle hvilke store konsekvenser, det har, og samarbejde med forældrene.