Trafikulykker

Store stigning i trafikuheld

Antallet af ulykker i kommunen er bombet tilbage til 1996-niveau

BRØNDERSLEV:Nordjyllands Amts uheldsinformation for 2002 viser, at antallet af trafikuheld steg med seks procent på amtsplan. Og på kommunevejene i Brønderslev Kommune er færdselsuheldene steget med hele 29 procent. Tallene afslører, at politirapporterede færdselsuheld på kommunevejen i Brønderslev Kommune er steget fra 38 i 2001 til 49 uheld og ulykker i 2002. Uheld med personskade på kommunevejene er steget fra 14 til 24 (71procent) og antallet af tilskadekomne personer er steget fra 14 til 31 (121 procent). En person blev dræbt på kommunevejene i 2002. Antallet af dræbte i trafikken i hele amtet er steget med 14 procent i samme periode. Tallet er dog det næstlaveste i nyere tid. "Udviklingen af personskadeuheld og personskader på kommunevejene i Brønderslev Kommune har været støt faldene i perioden 1996-2001, men med stigningen i 2002 er forholdene desværre kommet tilbage til samme niveau som i 1996.", skriver teknisk forvaltning på baggrund af amtets rapport. Overraskelse Politikerne i teknik- og miljøudvalget blev på det seneste møde præsenteret for de tørre tal. Det kommer bag på os at der er sket en stigning i antallet af uheld på vores kommuneveje. Stigningen er ikke umiddelbart forklarelig - så det ønsker vi undersøgt yderligere, fortæller formand for teknisk udvalg Karsten Frederiksen (K) og tilføjer: - Vi kan ikke med amtets rapport som redskab gå detaljer og udpege enkelte steder eller kryds i kommunen. Men udvalget har bedt forvaltningen om en orientering, så vi får klarhed over, om der er steder, hvor vi skal gøre en indsats. - Det er ikke vores opfattelse, at vi har nye sorte pletter i kommunen. Mange steder er der gjort en indsats for at skabe øget trafiksikkerhed. Men vi er vidende om, at der ikke bliver gjort nok. Og som det fremgår af amtets rapport, vil man samfundsmæssigt spare enorme summer ved at øge indsatsen på trafikkersikkerheden, tilføjer Karsten Frederiksen. Uheld i byen Amtets tal viser, at den største stigning i antallet af trafikuheld er sket i byzone - heraf hovedparten i Brønderslev by. Thise, Manna og Øster Brønderslev tegner sig for hvert et af uheldene i byzone, og de resterende 32 uheld er sket indenfor Brønderslevs byskilte. 37 uheld er sket i landzone. - Vi ønsker i udvalget også at få klarhed over, hvorvidt der er tale om cyklister, gående eller bilister. Det håber vi at få afklaret. Vi er samtidig bevidste om, at der er mange boligområder i Brønderslev, hvor man ønsker trafikersikkerhedsmæssige initiativer. Og dem forsøger vi at få indarbejdet, når vi i samarbejde med Forsyningsudvalget foretager ændringer og lægger ny asfalt, siger Karsten Frederiksen. Han tilføjer, at udvalget også har trafiksikre øjne rettet på vejene omkring institutioner.