Store stigninger på vand og kloak

Storforbruger Nestlés stop for produktion af mælkepulver koster borgerne millioner af kroner

HJØRRING:Hvis man nogendsinde har været i tvivl om Nestlés betydning som arbejdsplads, så fejes tvivlen helt bort i slutningen af dette år. Afgifterne til vand og kloak stiger med cirka 10 pct., når de nye a conto-beløb sendes ud til forbrugerne i november. Stigningen skyldes alene, at storforbrugeren Nestlé har lukket produktionen af mælkepulver i Hjørring. Nestlé brugte så meget vand og betalte så meget i vandafledningsafgift, at regnskabet for Hjørring Vandværk og for Hjørring Kloakværk næste år skønnes at gå ned med 3.370.000 kroner på kloakværket og med 680.000 kroner på vandværket. Da både vandværk og kloakværk er finansieret af brugerne, er der kun ét sted at sende regningen hen: til borgerne og de andre . Allerede i år forventer vandværk og kloakværk en nedgang på samlet knap 2,5 million kroner, som følge af Nestlés neddrosling. - Det er noget af en bét. Det er sørgeligt, at vi mister arbejdspladserne, men virksomheden har også været en god indtægtskilde for vandværk og kloakværk. Det kommer forbrugerne desværre til at mærke, siger Ole Ørnbøl, der er formand for udvalget for teknik og miljø, som vandværk og kloakværk hører under. Nestlé brugte 230.000 kubikmeter vand og udledte 260.000 kubikmeter spildevand om året. Altså en af kommunens storforbrugere. På trods af det sore fald i vandmængderne er det ikke muligt at spare så meget på vandværkets og kloakværkets omkostninger, at det kan kompensere for indtægtsnedgangen. Man har dog indregnet en besparelse på 390.000 kroner på de variable omkostninger ved at drive kloakværk og 80.000 kr. på vandværket.