Store tab på Rose Poultry

Det værste år i fjerkræbranchen i nyere tid efter sidste sommers Newcastle Disease

VINDERUP:Fjerkræslagteriet Rose Poultry A/S med afdelinger i Vinderup, Skovsgaard og Løgstør kommer ud af det seneste år med store tab. Fjerkræsygdommen Newcastle Disease sidste sommer har kostet virksomheden dyrt, og de lave kurser på dollars og pund har forstærket problemerne på markederne udenfor EU. Resultatet for året oktober 2002-03 er et minus på 29,4 mio. kr. efter skat. mod et overskud på 15,6 mio. kr. året før. Omsætningen var sidste år 1357,6 mio. kr. mod 1263,3 mio. kr. året før. Sygdom tynger Bestyrelsen betegner 2002-03, som et af de mest vanskelige for fjerkræbranchen med den laveste indtjening for både landmænd og slagterier i nyere tid. Selvom udbruddet af Newcastle Disease sidste sommer aldrig nåede de professionelle slagtefjerkræ-besætninger, blev der indført omfattende foranstaltninger for at hindre spredning. Det indebar karantæne i flere regionale zoner, hvor produktionen blev suspenderet i længere tid. I kølvandet indførte flere lande udenfor EU rutinemæssigt forbud mod import af dansk fjerkræ og fjerkræprodukter. Det varede et år, men følgevirkningerne blev meget længere, end virksomheden havde forventet. Prisniveauet har derfor været markant under budgettet og er først i slutningen af regnskabsåret begyndt at vende tilbage til et mere normalt niveau, oplyser bestyrelsen. Underskuddet på de 29,4 mio. kr. er væsentligt større end ventet ved årets start, men siden oktober har der været positive driftsresultater, og der budgetteres med et samlet positivt driftsresultat for hele året. Hård konkurrence Rose Poultry sælger især i Danmark, Sverige, Storbritannien og Tyskland, hvor markedsandelen er stigende. Et tysk datterselskab, Rose Poultry A/S GMBH, stiftet først på året har allerede samhandel med flere store tyske detailkæder. Der er også en eksport til Mellemøsten, Østeuropa og Fjernøsten, men her er markedet vanskeligt både som følge af den lave dollar, lavere eksporttilskud fra EU og handelshindringer. På alle markeder er der hård konkurrence. Flere lande er i gang med at skære begrænse overproduktionen, men modsat presses priserne af stadigt stigende import fra Thailand og Brasilien. På Rose Poultrys slagterier er der investeret i kvalitet, effektivisering og højere forædlingsgrad i årets løb, i Vinderup er en række job i udbeningen blevet automatiseret, og i Løgstør er der i samarbejde med Danpo og BHJ A/S opført en ny fabrik til forarbejdning af biprodukter til dyrefoder. De samlede investeringer er på 88 mio. kr. Medarbejderstaben er skåret ned med 5 pct. til 1236.