Store Torv en ledningsjungle under jorden

Frem til april skal Thisteds centrale torv frilægges for ledninger, før kranerne kommer.

Sandsynligvis er dette billede historisk, da det muligvis er sidste gang nogensinde, at privatbiler holder parkeret på Store Torv. Også postkasserne på pladsen nedlægges. Foto: Diana Holm

Sandsynligvis er dette billede historisk, da det muligvis er sidste gang nogensinde, at privatbiler holder parkeret på Store Torv. Også postkasserne på pladsen nedlægges. Foto: Diana Holm

- Store Torv skal frilægges for ledninger, og det er temmelig meget, der skal i gang, for området er spækket med ledninger. Sådan lød det fra Karl Pedersen, souschef i Thisted Kommunes tekniske forvaltning, da han torsdag aften på Hotel Limfjorden i Thisted orienterede om omfanget af det arbejde, der skal føre frem mod etablering af det nye indkøbscenter i Thisteds midtby, J.P. Jacobsen Centret. Det nederste forsyningsnet under Store Torv er kloakledninger, der ligger i en meters dybde. Over dem er der vandforsyning, varmeforsyning, el-ledninger, kabler til gadelys og endelig tdc’s kommunikationsledninger i form af telefoni og bredbånd. Alle ledninger skal lægges døde, der skal skabes nye forbindelser og flyttes transformerstationer. For at give et indtryk af omkostningsniveauet fortalte Karl Pedersen, at det alene koster en kvart million kroner at flytte et tdc-skab nogle få meter. Det er Vils Entreprenørforretning, der er jord-entreprenør for alle ledningsejerne. Og kommunen har truffet aftale om, at de borgere, der berøres af forsyningsstop, vil blive kontaktet direkte. Thisted Kommune og bygherre Per Overgaard havde inviteret alle naboer til byggeriet i Thisted midtby til orienteringsmødet på Hotel Limfjorden, og det blev et flot fremmøde med omkring 60 personer. Skotøjshandler Per Overgaard sagde, at han hver tredje-fjerde uge vil orientere om, hvordan byggefasen skrider frem. - Og jeg vil bede jer om at kontakte os direkte, hvis der er nogen problemer. Jeg er sikker på, at vi vil kunne løse alt gennem dialog, sagde han. Når ledningsarbejdet på Store Torv er færdigt til april, begynder byggeriet af p-kælderens ydervæg - med start ved Sparekassen Thy, og ”det kommer til at støje lidt”, som Lars Didriksen fra hovedentreprenøren MT Højgaard formulerede det. Til gengæld vil byggeriet blive så solidt, at det kan bære en 30 tons tung lastbil! Efter sommerferien vil hullet i Store Torv være lukket igen, blandt andet med et lag midlertidig asfalt, og så stilles pavilloner op til de butikker, der bliver husvilde, når nedrivningen af den tidligere Danske Bank-bygning begynder senere på efteråret. Lars Lehd fra PhotoCare ville vide, om der igen bliver mulighed for parkering på Store Torv - men fik det svar, at pavillonerne kommer til at fylde hele pladsen. Karl Pedersen kunne imidlertid sige, at der er skabt alternative pladser på havnearealet for de 80 pladser, der lige nu er fjernet fra midtbyen - og desuden vil nogle af langtids-p-pladserne mellem Havnetorvet og Svend Burgerfri kunne omdannes til 30 pladser med korttidsparkering. Uddeler Ole Pedersen fra SuperBrugsen ville vide, om der i byggeperioden kan etableres korttidsparkering på Lille Torv. - Det vil vi godt prøve at kigge på. Men det kræver blandt andet en snak med Brugsen, for der skal være plads til varelevering, sagde Karl Pedersen med et glimt i øjet. En repræsentant for torvehandlerne, der i byggeperioden er henvist til et areal ved Kvickly, spurgte, om de kunne regne med at komme tilbage til Store Torv engang. Karl Pedersen mente, at det var tvivlsomt, eftersom der også er en plan for renovering af Det Gamle Rådhus. - Vi vil også helst blive der, hvor vi er nu indtil 2009, sagde torvehandleren. Endelig blev der spurgt til muligheden for, at fodgængere kan passere Store Torv i byggeperioden. Og det blev klart, at der bliver passage mellem pavillonerne såvel som langs kirkegården. Fra omkring 1. maj er J.P. Jacobsens Plads omdannet til byggeplads, idet der graves ud til indkøbscentrets kælder og indkørsel til p-kælderen. Centerbyggeriet er på i alt 19.000 kvadratmeter, hvoraf 7000 kvadratmeter udgør p-kælder med plads til 220 biler. Så bliver der 9000 kvadratmeter butiksareal, og 3000 kvadratmeter på 2. sal til erhvervsudlejning og boliger med udsigt mod sydøst. Arkitekt Mark Krebs fra Bjerg Arkitektur fortalte om en lys og let bygning med profilglas og ovenlys samt nicher, der bryder den lange facade. Efter planen skal byggeriet stå færdigt i oktober 2008. Karl Pedersen fortalte, at kommunen i sidste halvdel af 2008 har forpligtet sig til at anlægge en højresvingsbane, der fører fra Toldbodgade og ind i centret. Han forventer ikke, at retableringen af Store Torv kan ske før første halvdel af 2009. Endnu er det ikke politisk besluttet, hvad der skal ske med byens mest centrale torv, når J.P. Jacobsen Centret står færdigt. lone.laerke.krog@nordjyske.dk