Lokalpolitik

Store udfordringer i fremtiden

Der bliver ikke plads til at realisere alle ønsker

BRØNDERSLEV:- Jeg ser med fortrøstning på fremtiden - også efter at strukturkommissionen har talt, og landkortet bliver lagt på bordet. Jeg er overbevist om, at Brønderslev Kommune også eksisterer fremover også sel vom det bliver en større kommune. Det siger borgmester Jens Arne Hedegaard (V). - Flere medlemmer er velkomne i vores nuværende fællesskab i kommunen. Jeg mener nye borgere - nye tilflyttere, nye virksomheder. Det er ikke nogen hemmelighed, at Brønderslev gerne vil have tilgang af borgere - meget gerne dynamiske folk med lyst til at engagere sig i kommunen. - I januar skal politikerne tage endelig stilling til projektet Branding Brønderslev. Jeg håber og tror, at det bliver vedtaget. - Og så vil jeg glæde mig til at afsløre den platform, kommunens fremtidige markedsføring skal hvile på. Men det er ikke nok at sælge - der skal også være noget at sælge. - Derfor passer det så godt, at et tredje af fremtidens store men ikke mindst spændende udfordringer er den kommuneplan, vi for alvor skal have vedtaget i 2004. Det er i løbet af næste år, at kursen for fremtidens Brønderslev skal udstikkes. Vi har lagt søkortet frem - nu skal vi så beslutte præcis i hvilken retning, vi skal sejle. - Byrådet har store planer. Men vi ved også, at der desværre ikke kan blive penge til at realisere dem alle. Så i 2004 skal borgerne pege på de planer, de helst vil have gjort til virkelighed. Jeg kan ikke love, at vi kan tage hensyn til alles synspunkter. Men jeg kan love, at vi lytter grundigt til de argumenter, der kommer. Og jeg vil opfordre såvel borgere som foreninger og virksomheder til at deltage i den offentlige debat, der kommer i 2004. En fjerde udfordring er at få skabt luft i den kommunale økonomi. - Det er nok ikke gået upåagtet hen, at budget 2004 ikke er vedtaget af et enigt byråd. Men nu skal vi se fremad. For med det alvorlige pres der er på vores økonomi, vil jeg opfordre alle politiske kræfter til at stå sammen om at løse problemerne. - Og det er et problem for de mennesker, der desværre står uden for arbejdsmarkedet. Det er ulykkeligt for den enkelte, når man rammes af arbejdsløshed, og udgiften til overførselsydelserne er måske det største problem ved vores økonomi. Vi kan ikke bare vælge at lade være med at udbetale de offentlige ydelser og lade pengene gå til f.eks. børnehaver og ældrepleje. Der er lovkravc, vi naturligvis skal overholde. Men hensynet til den kommunale økonomi i almindelighed og den enkelte borger i særdeleshed tvinger os til at handle. - Og handlet har vi. Efter nytår åbner kommunens nye arbejdsmarkedscenter i det tidligere kiropraktikcenter på Kornumgårdsvej. Målet er at samle alle gode kræfter om en fremtidsrettet kamp for flere i arbejde. Og vi vil lade arbejde og uddannelse/opkvalificering gå hånd i hånd. - Jeg tror og håber på, at vi med dette projekt snart kan begynde at se et resultat ikke mindst til glæde for de alt for mange, der i dag er på overførselsindkomster. Og med projektet følger vi op på den plan, Folketinget har lagt for at få flere i arbejde. Heldigvis kan vi konstatere, at Brønderslev trods alt er den kommune i Nordjylland, hvor ledigheden stiger mindst. - Endnu mere gang i erhvervslivet er den femte udfordring. Jens Arne Hedegaard ønsker, at kommunen i en nylig evaluering har fået ros for dens åbenhed. Jeg vil derfor alligevel komme med et nytårsfortsæt - i 2004 vil vi gøre endnu mere ud af at være en åben kommune til gavn for borgerne, som ikke skal finde sig i lukkede offentlige systemer. Jeg startede med at love udfordringer, og dem kan vi trygt se frem til. De er med til at bringe os videre. De er med til at sikre os mod stilstand. Og vi har det, der skal til for at imødegå fremtidens udfordringer, slutter Jens Arne Hedegaard.