Bortførelser

Store udfordringer

Europa-Parlamentet første samling i 2009 var et goddag til Tjekkiet som formandsland i det næste halve år.

Premierminister Marek Topolanek præsenterede arbejdsprogram og prioriteter og sagde, at mottoet for formandskabet var et "Europa uden grænser". Han ønskede naturligvis ikke medlemslandene nedlagt som selvstændige nationer, men ønskede enighed og fælles handlekraft i økonomiske og udenrigspolitiske spørgsmål. Den tjekkiske premierminister hyldede 2009, som 20-året for jerntæppets fald, 30-året for indførelse af direkte valg til Europa-Parlamentet og 60-året for oprettelsen af NATO. Mine tanker gik 20 år tilbage, hvor det daværende Tjekkoslovakiet var et Warszawa-pagt land og hvor fantastisk det er, at Tjekkiet har formandskabet for EU i 2009. Der er skabt fred og frihed i Europa! Udfordringerne for det nye formandskab er store; Gaza, gaskrisen mellem Rusland og Ukraine, finanskrisen og meget mere. EUROPA-Parlamentet vedtog en betænkning om offentlig adgang til EU-dokumenter og krævede, at institutionerne skal være åbne for borgerne. Det er ganske enkelt en forudsætning for deres berettigelse, lovlighed og ansvarlighed. Parlamentet så også på sig selv og ønskede at alle oplysninger skulle være tilgængelige for borgerne. Der skal udarbejdes et EU-register for at lette adgangen til informationer f.eks. omkring medlemmers tilstedeværelse og deltagelse i arbejdet. Samtidig blev de nationale parlamenter opfordret til at gøre det samme. DER BLEV vedtaget en strammere kurs overfor brugen af pesticider med flere krav til at lovliggøre brugen af pesticider. Forslaget indeholder såkaldt substitution af pesticider, det vil sige, at hvis der findes et mere sikkert alternativ, skal det bruges også selvom, det koster flere penge. Medlemslandene skal selv indføre nationale handlingsplaner med kvantitative mål og tidsrammer. Der er i mine øjne en god balance mellem naturen, forbrugerne og landbruget i forslaget eller en såkaldt win-win situation. PARLAMENTET vedtog en ændring af forordningen pas, som indebærer at der også skal fingeraftryk i pas. Ændringen træder i kraft juni 2009. Biometriske pas indeholder en chip, der lagrer elektronisk information og elektronisk foto, nu skal der også være to sæt fingeraftryk. En række forsøg har vist, at fingeraftryk af børn under seks år ikke er af tilstrækkelig høj kvalitet til, at man kan foretage en sikker identitetskontrol. Derfor er børn under tolv år foreløbig fritaget for at have fingeraftryk i pas. Børn skal have deres eget pas for og det er et vigtigt instrument i bekæmpelsen af bortførelser og handel med børn. De nye krav gør det også sværere at forfalske pas. MÅLET ER at sikre gennemsigtighed i forbindelse med offentlige indkøb af militær- og forsvarsmateriel. I henhold til et EU-lands "væsentlige sikkerhedsinteresser" kan landet tilbageholde oplysninger vedrørende fabrikation af eller handel med våben og krigsmateriel. De nye regler begrænser disse muligheder og sigter efter at forhindre, at de enkelte lande kan misbruge de nuværende regler. EUROPA-Parlamentets formand Hans Gert Pöttering sagde, under højtideligholdelsen af 10-års dagen for euroen, at: "skabelsen af euroen i et Europa, der vokser tættere sammen var en logisk udvikling for at gøre handlen lettere". Pöttering citerede Helmut Kohl, som i sin tid sagde, at valuta er en målestok for politisk stabilitet. Efter Slovakiets indtrædelse har eurozonen nu 16 medlemmer. UGEN sluttede med en forespørgselsdebat om transport af dyr. Landbrugsudvalget har ønsket at bringe de lange transporttider på kryds og tværs af Europa på dagsordenen. Kommissionens skulle derfor svare på hvorledes medlemslandene overholder lovgivningen. Kommissær Spidla, som talte på Kommissionens vegne i kommissær Vassilious fravær, gav en indholdsløs redegørelse for hvorledes kontrollen af lovgivningen omkring transport af dyr foregår. Det var en slap og dårlig redegørelse. Fra alle politiske grupper haglede kritikken ned over Kommissionen, som også blev bebrejdet, at man ikke som lovet havde udarbejdet et nyt lovforslag om transport af dyr. Blot seks medlemslande har fremsendt rapporter over den lovpligtige kontrol af dyretransporter og det bør Kommissionen kritiserer lige så højlydt som Parlamentet, for det er simpelthen ikke acceptabelt af medlemslandene. Kommissionen tøver med at fremsætte et nyt lovforslag om transport af dyr. Min gode kollega Anne E. Jensen og jeg har fået sat ca. 30 mio. kr. af på fælleskabsbudgettet til et forsøgsprojekt omkring hvilestationer for dyr under transport. Vores kamp for bedre forhold for dyr under transport fortsætter. Niels Busk er medlem af Europa-parlamentet for Venstre og har været det siden 1999. Bl.a. medlem af udvalget for landbrug. Bor i Haldager.