Store udfordringer

Europas virksomheder og industri er moderne og har ofte stor succes, men de står stadig over for store udfordringer som konkurrence, innovation og globalisering.

At skabe et miljø, der stimulerer vækst i videnbaserede og nyskabende industrier, og som fremmer EU’s økonomi og skaber yderligere job, kræver en stabil industri og midlerne til ny teknologi. Fremstillingsindustrien, der tegner sig for tre fjerdedel af EU’s eksport, er stadig grundlaget for EU’s økonomi. EU’s erhvervspolitik fokuserer på at skabe det rette miljø for investeringer i konkurrenceevne og innovation, og her kan strategiske vigtige sektorer som rumfart, bioteknologi og mere traditionelle industrier som tekstil og bilindustrien nyde godt af fordelene ved at udnytte banebrydende teknologi. Innovation kræver dog en vis størrelse, og uddannelse, og forskningsinstitutterne mangler ofte kontakter i forretningsverdenen, som kunne gøre forskellen mellem en god idé i laboratoriet og et suverænt produkt på hylderne, derfor er det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi blevet startet, netop for at løse dette problem, ved at der oprettes et videns og innovationssamfund, som er vel integrerede offentlige og private netværk af universiteter, forskningsorganisationer og virksomheder, herunder også de små og mellemstore virksomheder (SMV). To tredjedele af alle ansatte i EU arbejder i SMV, og 90 pct. af alle virksomheder i EU er SMV, og derfor er mottoet for EU’s erhvervspolitik ”Tænk småt først”. Der findes særlige programmer og former for finansiering til at fremme iværksætterånd og færdigheder, forbedre SMV vækstpotentiale og adgang til markeder, ved at styrke deres forsknings og innovationskapacitet, derfor fokuseres der primært på SMV i rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, hvor EU har afsat ca. 3,6 millioner euro for perioden 2007 til 2013, dette rammeprogram støtter primært investeringer i energieffektivitet og vedvarende energikilder, miljøteknologier og informations og kommunikationsteknologi. Endelig får SMV også en særlig opmærksomhed i EU’s støtteprogram for videnskabelig forskning det såkaldte syvende rammeprogram for forskning, hvor der er afsat over syv milliarder årligt til støtte for industriel forskning og udvikling. Ét af de grundlæggende succeskriterier for de nævnte politikker er at sikre, at det indre marked fungerer, og det indre marked og især varernes frie bevægelighed over grænserne betyder, at alle virksomheder har adgang til flere potentielle kunder, men at de samtidigt også står over for øget konkurrence.