EMNER

Store udskiftninger i menighedsråd

Ø. BRØNDERSLEV: De nye menighedsråd i Øster Brønderslev og Hallund har haft konstituerende møder og ser i det kommede år således ud: I Øster Brønderslev genvalgtes Pia Christensen, Ø. Brønderslev, til formand og Johanne Kristensen, Hallundvej, til kirkekasserer. Karl Erik Nørgaard, Kraghede, nyvalgtes til næstformand og Benny Simonsen, Ø.Brønderslev, til kirkeværge. Iø vrigt består det nye råd af Grethe Poulsen; Ø.Brønderslev, Susanne Pedersen, Stubdrup og Anna-Birgitte Thing,Hvilshøjvej. Hallund menighedsråd genvalgte Niels Peter Kold, Hebbelstrupvej, til formand og Kjeld Kristensen, Hollensted, til kasserer. Lis Jørgensen, Kjølskevej, nyvalgtes til næstformand og kirkeværge, og desuden består menighedsrådet af Minna Mosen Sørensen, Ørumvej, Gurli Andersen, Zinkvej, og Preben Toftemark Sørensen, Røverstuen. Der er således både kontinuitet og fornyelse i begge råd, hvor der blev udskiftet fire henholdsvis medlemmer ved årets nyvalg. Blandt de nu forværende er markante skikkelser som Birthe Sejlund, Hollensted, der efter næsten 30 år, heraf en årrække som formand, nu har forladt Hallund Menighedsråd, mens der i Ø.Brønderslev var afsked med den mangeårige kirkeværge, Hanne Gadensgaard, efter 16 år, og de to tidligere formænd, Gurli Taagaard Larsen og Uffe Ziegler, begge efter 12 år i rådet.