Store udsving i bud på ledning fra Slettestrand

FJERRITSLEV:Næsten en fordobling i prisen er der fra laveste til højeste bud i priserne fra otte entreprenører, der har lagt billet ind på at anlægge en ny kloakledning fra Slettestrand og Hjortdal til Fjerritslev. Mens el-firmaet Verner Ranum i Fjerritslev tilbyder at gøre arbejdet for 3.517.540 kr., vil MT Højgaard A/S have 6.995.000 kr. for det, og resten af buddene fordeler sig jævnt derimellem. På teknisk udvalgs møde onsdag vil kommunens rådgivende ingeniører fra firmaet Niras gennemgå de otte bud og sammen med politikerne se på, hvad man får for pengene. Den nye ledning skal anlægges, fordi det nuværende rensningsanlæg ved Slettestrand er forældet og skal nedlægges. Det vil være for kostbart at bygge det om til nutidig standard, og risikoen for forurening af Sletteå er for stor. I stedet pumpes alt spildevand fra Slettestrand-Hjortdal området de godt 10 km til Fjerritslev, hvorfra det sendes videre til Centralrenseanlægget ved Aggersund, der opfylder alle krav til et moderne renseanlæg. Det er planen, at ledningen skal graves ned langs Nørtorupvej og Aldrupvej til Fjerritslev.