Store udsving i indtægter og udgifter

Budgetfejl på 2,1 mio. kr. på socialområdet

Lokalpolitik 26. september 2002 08:00

PANDRUP: Der sker altid justeringer af budgettet, efter at politikerne har lavet budgetforlig, men nu kan Pandrup Kommune konstatere, at udsvingene er markant større end tidligere. For eksempel er der i socialforvaltningen lavet en budgetfejl for flere måneder siden. Det er årsagen til, at en udgift på 2,1 mio. kr. ikke har fremgået af budgettet. - Det har vi det skidt med, men der er ingen, der bevidst laver fejl. Sket er sket, og nu handler det om, hvordan vi reagerer på det, siger borgmester Flemmig Jansen (V). Da der kommer færre flygtninge næste år, mister kommunen en indtægt på mindst 1,2 mio. kr., og det betyder altså, at der alene på de to områder mangler 3,3 mio. kr. i forhold til få få uger siden, da politikerne indgik budgetforlig. Derudover mister kommunen indtægter på 428.000 kr., fordi der sker takstnedsættelser på tømningsordningerne, og kommunens forsikringer bliver 230.000 kr. dyrere. Til gengæld får kommunens også ekstra indtægter næste år. Bloktilskuddet forøges med 500.000 kr., og den øgede forældrebetaling til dagpleje og institutioner giver et provenu, der er 487.000 kr. større, end man først havde regnet ud. Udgifterne i forbindelse med antallet af pladser på Saltum Plejecenter bliver 156.000 kr. mindre end forventet, og spildevandsområdet bidrager med 200.000 kr. Men den største gevinst får kommunen ved at vælge det såkaldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag fremfor selvbudgettering. Kommunerne kan hvert år vælge mellem de to modeller, og i de seneste år har Pandrup valgt selvbudgettering. Det viser sig imidlertid, at kommunen næste år kan få mindst 1,5 mio. kr. mere i indtægt næste år ved at vælge statsgarantien. Når man benytter sig af statsgarantien, tager man nemlig udgangspunkt i år 2000, og i netop det år havde kommunen ekstraordinært store indtægter på grund af skatteindtægter fra bryggeriet i Saltum og fra det nuværende Schulstad i Pandrup.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...