Lokalpolitik

Store vindmøller ved Gøttrup droppes

Amtet flytter planlagte kæmpemøller et par kilometer mod syd til Drøstrup

Der kommer ikke kæmpemøller mellem Kettrup og Gøttrup, som det første forslag fra amtet gik på. I stedet rejses seks store møller ved Drøstrup, og mange af de mindre møller forsvinder. foto: martin damgård

Der kommer ikke kæmpemøller mellem Kettrup og Gøttrup, som det første forslag fra amtet gik på. I stedet rejses seks store møller ved Drøstrup, og mange af de mindre møller forsvinder. foto: martin damgård

FJERRITSLEV:Protester fra naboer, Fjerritslev Kommune og Kirkeministeriet får nu Nordjyllands Amt til at tage forslaget om fire kæmpevindmøller mellem Kettrup og Gøttrup af bordet. Området var i et debatop-læg et af ni foreslåede nye vindmølleparker i amtet, hvor der skal opstilles et antal op til 111 meter høje møller til erstatning for omkring 240 mindre, uheldigt opstillede møller, som skrottes. Den proces er amterne blevet pålagt at gennemføre af Folketinget for at komme af med den visuelle forurening, som de mange små møller udgør. Samtidig er de nye møller betydeligt mere effektive end møller fra 1990’erne. Nu har amtets økonomiudvalg besluttet at flytte de fire planlagte møller mellem Kettrup og Gøttrup et par kilometer mod syd til Drøstrup, men samtidig øge antallet til seks. Dermed har amtspolitikerne lyttet til anbefalingen fra Fjerritslev Kommune, som har vurderet, at der her er færre landskabelige problemer end i det flade landskab lige syd for Fjerritslev. Desuden har private investorer vist sig interesseret i at bruge dette område, hvor der i nærheden er et større antal møller, der så skal fjernes, samt en højspændingsledning, som de nye store møller opstilles på en række ved siden af. - Vi ved så ikke om der er problemer i forhold til Løgstør Kommune, som de nye møller kommer til at ligge tæt på, siger landindspektør Ida Rytter Jensen fra Fjerritslev Kommune. Det vil vise sig, når regionplanforslaget med kæmpemøllerne sendes ud i offentlig høring midt i juni. Af betydning for borgerne i Fjerritslev Kommune er det også, at de 72 møller i Nørrekær Enge vindmøllepark syd for Limfjorden efter planen skrottes og erstattes af 11 store møller. Sammen med de seks møller i Drøstrup erstatter de 128 nuværende møller i den vestlige del af Nordjyllands Amt.