Aalborg

Storegade 19 solgt

Sto­re­ga­de 19 er solgt og al­le­re­de del­vis ud­le­jet. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Mørk

Sto­re­ga­de 19 er solgt og al­le­re­de del­vis ud­le­jet. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Mørk

Ejendommen Storegade 19 er købt af direktør Torben Nielsen, Aalborg THISTED: I juni 2006 solgte entreprenør Erling Jensen, Nykøbing, sin ejendom på hjørnet af Storegade og Havnestræde, og køberen er Torben Nielsen. Han oplyser, at ejendommen er handlet til 6,5 mio. kr. og indtil den 31. december 2005 var de tre etager kontorer for Arbejdsformidlingen Viborg Amt. Det eksisterer ikke længere som en konsekvens af strukturreformen, og AF er nedlagt og medarbejderne flyttet til Borgercentret i Skolegade, hvor Thisted Kommunes Jobcenter har adresse. Den nye ejer er ved at leje lokalerne ud, og han fortæller, at der flytter en modebutik ind i lokalerne i gadeplan, og han forhandler i øjeblikket med et lokalt revisorfirma, der muligvis flytter ind på 1. sal. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk