Storhedstanker i Hjørring

Mange af vi ældre husker den gang, da Hjørring var en hyggelig provinsby. I byens midte et springvand, og Springvandspladsen var omkranset af huse med forskellige forretninger. Og der var der Hotel Skandinavien.

Bymidten kunne sikkert trænge til en opstramning, det mente i hvert fald det daværende byråd. Så derfor voldtog man området. Det dejlige springvand fjernede man, og Hotel Skandinavien rev man ned. Til gengæld opførte man en rædsel af en betonblok, som totalt ødelagde det hyggelige område. Hvordan kunne man begå et sådant hærværk? Havde man slet ingen æstetisk opfattelse? Men sket er sket, og så kunne man håbe, at de kommende byråd havde lært af denne totale misforståelse af arkitektonisk skønhed. Men nej! Nogle byrådsperioder senere skulle kommunens byrådsmedlemmer vise, at Hjørring var blevet til en stor by. Man gav tilladelse til opførsel af Metropolen. Når jeg betegnede Codanhus som en rædsel, kan jeg om Metropolen i korthed sige: Bygningen er rædselsfuld grim! Den hører under ingen omstændigheder hjemme i en lille provinsby! Men hvorfor opførte man denne bygning? Var det blot for at vise, at Hjørring skulle være stor? Var der et behov for et sådant indkøbscenter? Havde byrådet sammen med de handlende analyseret om der var et behov? Kunne byrådet ikke indse, at man ved etablering af Metropol ville skabe en stor konkurrent til de eksisterende forretninger? Bemærk at Hjørring gennem årene har været omtalt som en god handelsby. Men det var åbenbart ikke nok! For ydermere at vise sine storhedstanker besluttede byrådet, at Østergade skulle skrabes ren for alt det hyggelige. Der skulle være gågade. Og første del af dette projekt er nu gennemført. Østergade, Søndergade og Strømgade er omdannet til et gågadesystem. Jeg vil tro, at dette system af gågader er det længste i Danmark, set i forhold til indbyggertal i byerne. Jo, stort skulle det være. Og hvad blev så resultatet? Flere forretninger klager over en væsentlig nedgang i omsætningen, flere butikslokaler står tomme, og mindst en forretning er gået konkurs. Havde byrådet slet ikke gjort sig tanker om forretningslivets forhold, når gågaden blev etableret? Tilsyneladende ikke! I det hele synes det at være en forjaget behandling projektet baseres på. Ved åbning af gågaden var skiltningen ikke i orden, og det er så absolut et tegn på en meget dårlig planlægning. Senere skulle der tages stilling til lovliggørelse af cykling i gågade. Hvorfor var det heller ikke på plads inden projektet overhovedet blev påbegyndt? Ældre medborgere føler sig utrygge ved at færdes i gågaden. De er måske dårligt gående, dårligt seende, dårligt hørende. Til I byrådsmedlemmer, der gav tilladelsen til cykling i gågadegaden: Prøv at forestille jer, hvordan det føles for ældre at færdes i dette virvar, og tænk på, at I selv en dag er blandt de ældre! For længe siden skrev jeg til borgmester Finn Olesen, og udbad mig datoen for tilladelsen til igangsætning af Østergadeprojektet. Jeg ville undersøge, om byrådet gav denne tilladelse efter at det økonomiske rod i Hjørring kommune var opdaget. Hvis det er tilfældet kunne projektet have været stoppet, og det kunne have bedret ganske væsentligt på kommunens trængte økonomi. Borgmesteren har ikke besvaret mit spørgsmål! Men der er tale om rigtig mange penge, idet projektet langt fra er færdigt. Lad mig derfor spørge, denne gang gennem et læserbrev: Hvilken dato blev der givet tilladelse til start på anlægget? Hvor mange penge er der afsat i de kommende år til videre udbygning af gågaden? Udskyd dog dette arbejde, det haster ikke, og genopret derved noget af den velfærd, I som byrådsmedlemmer gennem budgetforliget er med til at ødelægge! Det gælder velfærd for mange grupperinger i vort samfund. Unge som ældre. Men det gælder i allerhøjeste grad også for de ansatte i det kommunale system. Igen står den på fyringer. Har I det godt med det? Har I prøvet at blive afskediget fra et arbejde som I egentlig var glade for? Har I prøvet at få to afskedigelser i løbet af et år, som nogle af de kommunalt ansatte nu er udsatte for?