Stork på strejftog

Det ville passe så godt i H.C. Andersen-året

BLENSTRUP:En enlig stork tog store bededag ophold på en højspændingsmast ved Horsens Hedegårdsvej et par kilometer fra Blenstrup, og det tiltrak sig straks stor opmærksomhed fra lokale borgere og ikke mindst olderlauget i Terndrup, som gennem flere år har gjort sig store bestræbelser på at lokke storken til. - Det ville jo passe så godt her i H.C. Andersen-året, det ville være eventyrligt, siger oldermand Lau Bøgeholt-Laursen, som personligt drog i felten denne dag for at gøre Terndrups fortjenester gældende, når storken skulle vælge et sted at slå sig ned. Den sammenstimlede flok lokale borgere var allerede i fuld gang med at diskutere, hvem der havde størst krav på fuglen. Men det lod den sig ikke mærke synderligt af, den forlod scenen efter nogle timers ophold. - Det var nok en af de der enlige unge lømler på rov for at finde en mage. De er jo ikke så stabile - heller ikke i storkeverdenen, bemærker Lau Bøgeholt-Laursen, som dog skyndte sig at indberette observationen til Dansk Ornitologisk Forening. Den enlige stork var nemlig ringmærket, men Kurt Rasmussen fra DOF mener, at der må være tale om en stork fra det svenske udsættelsesprojekt i Skåne, som i øvrigt ikke har den store succes. Fuglene har det nemlig med at prøve at overvintre, men de færreste overlever forsøget.