EMNER

Storken kom til Thy 25 gange i julen

Faldet i antal nyfødte thyboer i 2007 er knap så drastisk som først udmeldt

445 thy­bo­er kom til ver­den i 2007. Ar­kiv­fo­to

445 thy­bo­er kom til ver­den i 2007. Ar­kiv­fo­to

Faldet i antal nyfødte thyboer i 2007 er knap så drastisk som den første opgørelse fra børne-, familie- og kulturforvaltningen i Thisted Kommune viste. Opgørelsen fra 2. januar viste, at der i folkeregistret er 420 børn bosat i Thisted Kommune og født i 2007. Men storken kom til Thy 25 gange i julen, og derfor er det reelle fødselstal for 2007 i stedet 445. Forvaltningsdirektør Lars Sloth beklager, at man havde glemt at tage højde for, at folkeregistret holdt lukket i perioden fra 22. december til 1. januar. I en ny opgørelse fra 8. januar er børnegrundlaget helt opdateret. De 25 ¿nye¿ thyboer fordeler sig på følgende skoledistrikter således: én i Hillerslev, to i Hundborg, én i Sjørring, to i Snedsted, én i Stagstrup, tre i Tilsted, to i Tingstrup, én i Hurup, én i Koldby, én i Vorupør, to i Vestervig-Agger, to i Østre (Thisted), tre i Rolighed (Thisted) og to i Frøstrup. Trods det korrigerede fødselstal er der stadig tale om et markant fald i antal fødsler i forhold til de 501 thyboer, der er født i 2006. - Det giver anledning til bekymring, at virkelighedens tal er værre end den prognose, der fremgår af NIRAS-rapporten, siger formanden for børne-, familie- og kulturudvalget, Preben Dahlgaard (R). Børnegrundlaget, der rummer tal fra årgangene 2002-2007 for samtlige skoledistrikter, indgår i det kommende analysearbejde på daginstitutionsområdet.