Storken set i Øster Hurup

Sjælden vintergæst må fanges, hvis den skal overleve

ØSTER HURUP: Storken, der ved juletid opholdt sig i et område ved Sejlflod, er tilsyneladende draget syd og øst på, for i Øster Hurup har man flere gange de seneste dage haft besøg af en stork. Bo Vernersen, der bor på Kongensvej lige ud til til Kattegat, har selv set storken to gange. Første gang nytårsaftensdag, da den store fugl i tindrende solskinsvejr fløj ind vest fra. - Den kom flyvende ganske lavt over hustagene, og i første omgang tænkte jeg: "Det må være en fiskehejre!" Men en bekendt, jeg så den sammen med, er lige kommet tilbage fra jagt i Sverige, og han sagde: "Det dér, det er ikke en fiskehejre." Og ganske rigtigt. Da den kom tættere på, var jeg heller ikke i tvivl. Fiskehejren er grå, og storken har tydeligt sorte tegninger på det yderste af vingerne, sådan som den her, forklarer Bo Vernersen. Da storken nåede havet, tog den turen op langs kysten i nordlig retning og forsvandt, men den er åbenbart vendt tilbage, for Bo Vernersen så den igen nytårsdag. - Jeg var taget ned til havnen for at kigge til min båd i skumringen, og der sad storken ude på isen syd for havnen. Jeg var måske 20 meter fra den, fortæller Bo Vernersen. Storken sad ved den lejlighed og krøb sammen, som om den frøs, og retteligt burde den da også være draget til mildere himmelstrøg på nuværende tidspunkt. Det menes, at storken er en af en gruppe på fem-seks stykker, der for nylig undslap fra en storkefarm i Sverige. Ornitolog Willy Jørgensen, Mou, der har fulgt storkens færden længere nord på, føler sig overbevist om, at det er den samme stork, som for få dage siden fløj omkring i Sejlflod-området. Ifølge andre meldinger kort før nytår er storken set mellem de to lokaliteter. - Jeg fik en melding om, at den blev set i Solbjerg, så det må være den samme. Willy Jørgensen tillægger det ingen større betydning, at storken - trods alt - er kommet længere syd på. - Den fløj jo nord på igen, så den ved slet ikke, hvad vej den skal, mener Willy Jørgensen. Han forklarer, at storke og gæs skal have en guide for at lære at finde vej syd på. - Den har ingen at slå følgeskab med, for det må være den eneste stork i Danmark på nuværende tidspunkt, siger Willy Jørgensen. Og da den vildfarne stork næppe vil være i stand til at finde føde selv og har afvist at tage udlagt foder til sig, er udsigterne for den dårlige. Eneste håb er ifølge Willy Jørgensen, at storken bliver så udmattet, at den bliver mulig at fange, så man kan fodre den og holde den varm.