Lokalpolitik

Storkommunen får nu sin egen plan

FREDERIKSHAVN:Hvor går den nye storkommune Frederikshavn hen - og hvordan skal alle de områder, der ligger i kommunen udvikles. Det får man nogle gode anvisninger på ved at gennemlæse udkastet til den ny kommuneplan. Det er det første fælles planlægningsværktøj, hvor man dels søger at samle op på de tre kommuners respektive kommuneplaner og samtidigt have sig den fælles fremtid for øje. Udkastet skal formes endeligt i løbet af de kommende måneder - og som altid gerne med størst mulig borgerinddragelse. Det vil blandt andet ske ved borgermøde i alle kommunens tre store byer. Inden udgangen af september skal planen være så tilrettet, at den kan sikre sig byrådets blå stempel og derved blive det planlægningsværktøj, man kan udvikle kommunen efter. I første omgang skal byrådet dog foretage den endelige beslutning om at sende forslaget ud i høringsfase fra 4. marts til 4. maj. Et af planens elementer er, at forudskikke, hvor man skal placere byudvikling - uanset om det er i form af boliger, offentlige formål, erhvervs eller rekreative områder. Og netop inden for dette felt er der en mindre uenighed politikerne imellem. Det drejer sig primært om en boligudbygningsplan placeret ved Solsbæks Strand bag den eksisterende bebyggelse i det sydlige Sæby. Et flertal ønsker at fastholde det område, der er skitseret, mens formanden for Plan- og Miljøudvalget i en mindretalsudtalelse ønsker tilføjet muligheden af en yderligere udbygning ud mod Solsbæksvejen. På Økonomiudvalgets møde delte vandene sig også, således, at Peter E. Nielsen, C, og Jens Ole Jensen, V, fulgte John Christensens indstilling fra Plan- og Miljøudvalgets mødet 10 februar, mens Søren Visti Jensen, SF, Erik Sørensen. A, og Ole Rørbæk Jensen, A, fulgte Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling. - Det er ikke fordi det mere omfattende forslag egentligt ligger os så fjernt, men vores vurdering er, at den vil kunne støde på mange forhindringer i forhold til de statslige miljømyndigheder, siger borgmester Erik Sørensen. Myndighederne har mulighed for at nedlægge veto mod kommunens planer - og da det efter Erik Sørensen vil være en overhængende risiko føler han - og med ham økonomiudvalgets flertal - at man ikke skal kaste sig ud i den kamp. Sagen vil blive diskuteret på næste byrådsmøde. Vil du se hele oplægget, så klik ind på http://frederikshavn.odeum.com