Lokalpolitik

Storkommunen søger flere penge

Sammenlægningsudvalget må gerne søge tillægsbevilling

AABYBRO:De fire nuværende kommuner skal ikke give tillægsbevillinger, men gøre alt for at overholde budget 2006. Det er det klare signal fra Sammenlægningsudvalget, som skal sige god for evt. ansøgninger om ekstra penge fra de nuværende kommuner. Derimod er det åbenbart tilladt at give ekstra bevillinger den anden vej. Sammenlægningsudvalget har i hvert fald søgt om at få udvidet sit nuværende budget for 2006 med 1.650.000 kroner, fordi der i det første budget ikke var afsat løn til kommunaldirektøren, eller penge til at få udformet og rentegnet det nye kommunevåben, Fuglen. Og regningen sendes til de fire nuværende kommuner, da Jammerbugt Kommune endnu ikke eksisterer og derfor ikke har indtægter. For Aabybros vedkommende skal der betales ekstra 512.078 kroner. - Vi betaler det, vi skal, men vi må vente til næste budgetopfølgning for at se, om der er nogle steder, hvor vi har penge i overskud til at betale med, siger borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). - Ellers må vi jo bede Sammenlægningsudvalget om at få en tillægsbevilling til udgiften, siger han velvidende, at Sammenlægningsudvalget har sendt klare signaler om, at de nuværende kommuner skal ikke søge om tillægsbevillinger. Og vel vidende, at derfor har Aabybro økonomiudvalg besluttet ikke give en tillægsbevilling til specialundervisning af de fem børn, som der ikke er afsat penge til på budgettet. Det medfører, at børne- og kulturudvalget må finde pengene til at løse opgaven andre steder i Aabybro Kommune.

Forsiden