Lokalpolitik

Storkommunen til verden uden guldske

Basisbudget med udgangspunkt i et serviceniveau som ligger lavere end gennemsnittet

JAMMERBUGT:Ikke overraskende kan politikerne i sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune konstatere, at den ny storkommune ikke bliver født med en guldske i munden 1. januar 2007. Og den kommende borgmester Mogens Gade (V) kan efter det første temamøde om budgettet for næste år melde om behov for at spytte i næverne og trække i kedeldragten for at finde de nødvendige stordriftsfordele, og han ikke tør afvise, at der også skal ledes efter besparelser. Samtidig ser det ud til, at de cirka 39.000 borgere ikke skal forvente, at den ny kommune kan tilbyde et serviceniveau, som på alle områder svarer til gennemsnittet for niveauet i dag i de fire nuværende kommuner. Derimod bliver der formentligt taget udgangspunkt i en lavere fællesnævner end det gennemsnitlige serviceniveau, men det skal økonomiudvalget diskutere på sit møde 22. maj. - Det bliver hårdt arbejde, men der var på temamødet ingen opgivende attituder. Vi vedkender os situationen, siger Mogens Gade. Driften hænger sammen På torsdagens temamøde blev politikerne præsenteret for en række stadig usikre tal for kommunens udgifter, mens indtægtssiden først dukker ud af tågerne, når regeringen og Kommunernes Landsforening er færdige med at forhandle deres aftale i juni. - Men med de foreløbige tal ser det ud til, at vores driftsbudget for 2007 hænger godt og vel sammen, oplyser Mogens Gade. Ud fra det nuværende serviceniveau, overtagelse af nye opgaver og kompensationer herfor samt fremskrivning af en række øget udgifter vurderes der i 2007 et overskud på driftsbudgettet på 10 mio. kr. Det skal dog ses i lyset af, at nettobudgettet for den ny kommune er 1,6 milliarder kroner. Men det rækker ikke, at driften blot hænger sammen. - Vi skal stadig have penge til nye anlæg, til kassen og til at investere i udvikling, så vi fortsat kan være attraktive overfor erhverv, bosætning og turisme, siger Mogens Gade. Derfor skal politikerne nu til at studere mulighederne for at veksle stordriftsfordele i driften til klingende mønt. - Der skal ses på alle fagområder, men det er klart, vi har særligt øje på administrationen, da der her er stordriftsfordele, som ikke vil betyde serviceforringelser overfor borgerne, siger Mogens Gade. Ingen fyringer Han afviser, at der bliver tale om fyringer. - Det skal ske via naturlig afgang og derfor realiseres over en årrække. Men der er nogle medarbejdere og chefer, som stopper allerede nu, siger han. Og når snakken falder på deciderede besparelser: - Du kan ikke gennemføre en harmonisering af servicen uden, at det betyder besparelser for nogle. Det ligger jo i ordet, siger Mogens Gade. Forvaltningen skal nu udarbejde et basisbudget. - Og det skal have økonomisk råderum til politiske prioriteringer, så politikerne eksempelvis kan vælge at bruge flere penge på skolerne, end de gør i dag, siger Mogens Gade. - Det skal være muligt for politikerne at prioritere, at nogle serviceområder kommer til at ligge under gennemsnittet for de fire nuværende kommuner, og til gengæld kommer det til at ligge over på andre områder. Derfor kan det også godt være, at økonomiudvalget på sit møde 22. maj beslutter at arbejde med en lavere fællesnævner for at give råderummet til de politiske prioriteringer, forklarer Mogens Gade.