Lokalpolitik

Storkommunens nye ansigt mod verden modelleres BORGERSERVICE: Nye serviceafdelinger i storkommunens tre nuværende rådhuse skal klare 80 pct. af borgernes henvendelser

Det er vig­tigt, at bor­ger­ne op­le­ver en god ser­vice og kun be­hø­ver at hen­ven­de sig et sted, si­ger chefen for storkommunens nye ansigt udadtil, Jet­te Over­gaard. Foto: Kim Dahl Hansen

Det er vig­tigt, at bor­ger­ne op­le­ver en god ser­vice og kun be­hø­ver at hen­ven­de sig et sted, si­ger chefen for storkommunens nye ansigt udadtil, Jet­te Over­gaard. Foto: Kim Dahl Hansen

FREDERIKSHAVN:Et hold på i alt 55 ansatte fordelt på tre borgerservice-afdelinger i de tre nuværende rådhuse i Frederikshavn, Skagen og Sæby skal fra nytår sikre borgerne i den nye Frederikshavn Storkommune den bedst mulige betjening. Det ny ansigt udadtil kommer til selv at skulle løse en lang række borgerhenvendelser og opgaver, og bliver samtidig indfaldsporten og videreformidleren til de øvrige kommunale afdelinger og forvaltninger. - Det politiske mål fra start var oprettelsen af borgerservice i de tre gamle kommuner, og hvor borgerne ved henvendelse hertil får oplevelsen af, at her kan flest mulige opgaver løses, siger storkommunens centralforvaltningsdirektør og nuværende centralforvaltningschef i Sæby Kommune, Carsten Sand. - I respekt for de geografiske afstande, der bliver i den ny storkommune, skal borgerne som hidtil kunne henvende sig der, hvor de i forvejen bor, og samtidig overfører lovkomplekset omkring de nye kommuner også nye opgaver fra staten. Det gælder ekspeditionen af pas og kørekort, der også placeres i borgerservice fra 1. januar 2007, siger Carsten Sand. Organisationen i den ny borgerservicefunktion er på plads og de fleste stillinger besat. Chefen udpeget Som borgerservicechef er udpeget Jette Overgaard, der siden 1994 har været leder af dagplejen i Frederikshavn Kommune, dog afbrudt af halvandet år i 2001-02, hvor hun var udlånt til ældreplejen. - Jeg glæder mig meget til at prøve kræfter med noget nyt, og fra 1. september i år vil jeg være frigjort til at kunne koncentrere mig helt om opgaven. Det er vigtigt, at borgerne fra første dag oplever, at de får en god service, og at de kun skal et sted hen med deres henvendelse, siger Jette Overgaard. - Vi satser på, at 80 pct. af borgerhenvendelserne umiddelbart vil kunne løses af Borgerservice. Det kan være folkeregister-oplysninger, spørgsmål om pensions-og førtidspension, ønsker om at blive skrevet på venteliste til institutioner, eller hvor man står på en venteliste, udstedelse af pas og kørekort, rettelse i skattekort, skødepåtegning samt alt, hvad der hedder skemaer, blanketter og andet materiale, nævner Jette Overgaard i hurtig rækkefølge et udsnit af de mange opgaver, som Borgerservice skal håndtere. Generalister - Mens hovedparten af alle henvendelser til kommunen vil kunne klares af generalisterne i Borgerservice, vil de sidste 20 pct. kræve, at vi kan guide videre til specialister fra fagforvaltningerne, til regionen eller andre offentlige institutioner, siger Jette Overgaard. Hun peger på, at det derfor er medarbejdere med en bred viden om meget, der er blevet ansat til Borgerservice. - I samarbejde med alle forvaltninger er vi næsten på plads med de medarbejdere, vi skal have, og opgaven afklaret i store træk. Medarbejderne er utroligt positive over for de nye opgaver, og har i store træk selv ønsket at arbejde i den ny Borgerservice. Det, vi nu har taget fat på, er at få lagt snitfladerne til de øvrige afdelinger, og det arbejde er personalet i disse afdelinger også inddraget i, siger hun. Et temamøde med storkommunens folkevalgte om de lagte politikker og mål for Borgerservice skal give den sidste blåstempling. Nyt call-center I Skagen og Frederikshavn placeres 20 medarbejdere hvert sted, i Sæby 15. I Skagen bliver det den nuværende leder af serviceafdelingen, overassistent Gitte Munk, der bliver afdelingsleder. I Frederikshavn er det den nuværende leder af pensionsafdelingen, Peter Jensen, og i Sæby bliver det lederen af den nuværende serviceafdeling, kontorchef Erik Rank Andersen, der fortsætter som leder af Borgerservice. At Skagen får lige så stor en afdeling som Frederikshavn skyldes, at politikerne har bestemt, at hele den centrale telefonomstilling placeres i Skagen. Fra det ny hovednummer, der kommer til, vil omstillingen foregå herfra og til samtlige kommunens afdelinger og medarbejdere, uanset om de rent fysisk er placeret i Skagen, Frederikshavn eller Sæby. - At telefonomstillingen virker fra første færd er en afgørende ting, og call-centret med fem ansatte skal også være med til at sikre målet om, at så meget som muligt kan ordnes pr. telefon, siger forvaltningsdirektør Carsten Sand. Faciliteterne I Skagen og Sæby Kommuner har der hidtil været serviceafdelinger, der ligner den ny Borgerservice, så her kan de nuværende faciliteter genbruges af storkommunen. I Frederikshavn indrettes Borgerservice i stueplan i området omkring biblioteksbygningen, hvor bl.a. pladsanvisningen er i dag. Med Jette Overgaard som borgerservicechef overtager dagplejelederen i Sæby Kommune, Helle Mortensen, i fremtiden hendes hidtidige ansvarsområde, idet Helle Mortensen er udpeget som leder af den ny storkommunes dagpleje.