EMNER

Storkommuner sammen om udvikling på landet

Landdi-striktsudviklingen i Ny Hjørring Kommune med EU-tilskud i årene fremover skal ske ved Leader-metoden, som dermed overføres fra det nuværende landdistriktsprogram. Det slutter ved udgangen af 2006.

Flere landsbyer har fået nye legepladser ved hjælp af EU-midler til landdistrikter. I det nye program skal flere penge gå til at udvikle erhverv og miljø på landet. Arkivfoto: Bente POder

Flere landsbyer har fået nye legepladser ved hjælp af EU-midler til landdistrikter. I det nye program skal flere penge gå til at udvikle erhverv og miljø på landet. Arkivfoto: Bente POder

På et møde i september måned i Foulum, hvor blandt andet fødevareminister Hans Chr. Schmidt (V) deltog, blev det slået fast, at Leader-metoden ikke længere er et pilotprogram for udvalgte områder, men udbredes til hele Landdistriktsprogram 2007-2013. - Han bekræftede at det er konceptet for at gå videre. Vi har også gode erfaringer med det. Vi har i det nuværende program uddelt 9 mio. kr. og der er igangsat projekter for 27 mio. kr. Ialt er der blevet penge til 75 projekter i de fire kommuner, som har været med i Leader+ Vendsyssel. Og der har været projekter, som vi har måttet afvise, fordi der ikke er flere penge, siger leader+ koordinator Flemming Trinskjær. På landsplan er forventningen at 45 kommuner kommet med i det nye landdistriktsprogram, og at der dannes 24-25 aktionsgrupper, således at flere kommuner er nødt til at arbejde sammen. - Det vil være undtagelsen, at der dannes en aktionsgruppe for kun een kommune. Det kan være et øsamfund eller anden geografisk begrundet. Vi forventer at danne i aktionsgruppe for Ny Hjørring Kommune og Ny Frederikshavn Kommune, og eventuelt også med Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det har en meget naturlig geografi, oplyser Flemming Trinskjær efter et møde forleden i Leader+ Vendsyssel. Mens den nuværende aktionsgruppen med deltagere fra Sindal, Sæby, Hirtshals og Løkken-Vrå Kommuner repræsenterede borgere og kommuner, så vil landdistrikternes erhverv også på sæder i den nye aktionsgruppe. - Gruppen kan have op til 15 medlemmer, og det er det vi arbejder med, og med en tredeling mellem erhverv, det offentlige og borgerne med 5 repræsentanter til hver gruppe, siger leaderkoordinatoren. Aktionsgruppens første opgave bliver at udarbejde en handlingsplan, som derefter skal godkendes i de deltagerne kommuner, og derefter er det aktionsgruppen, som afgør hvad de tildelte EU-midler og andre midler går til.