Naturkatastrofer

Storm og bølger sætter spor

Flere steder er der gnavet adskillige meter af klitterne.

6
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Klitten, her ved Bøgsted Rende, står stejl efter mødet med bølger, men gradvis skrider den ud på stranden - og bygges op igen. Foto: Peter Mørk

Fire til fem meter. Så meget har havet ædt sig ind i klitfoden de steder på Thy-kysten, som erfaringsmæssigt er kritiske, når det for alvor stormer. Og to kraftige storme på et par uger - og en tredje i vente, sætter spor. - Når havet tager fire til fem meter af klitfoden, kommer klitten til at stå meget markant ud mod havet. Men det jævner sig. Klitten skrider ned og bliver lavere, men vil gradvis vokse igen, efterhånden som der blæser sand op fra stranden, siger skovfoged Thorkild Sørensen, Naturstyrelsen Thy. Grænselandet mellem klit, strand og hav er et dynamisk landskab, hvor naturen ændrer sig hele tiden. - Er vi i et område, hvor der ikke er noget bag klitten, så ændrer landskabet sig som naturen vil. Det kan ske ved at klitten genskabes med beplantning efterhånden som planterne igen får fat, eller vi kan opleve, at vi får en "hvid klit", hvor den frie dynamik hersker, og hvor vi vil se et anderledes plante- og insektliv, siger Thorkil Sørensen. Selv om naturen i vid udstrækning kan råde, er der alligevel hånd i hanke med tingene. Hvert forår gennemføres klitsyn langs hele kysten. Her afgøres det, om naturen kan råde frit, eller om der er behov for tiltag, der lægge en dæmper på tingene. Ikke alt godt fra havet Havet tager af klitten, men havet lægger også noget tilbage. Også ting, som nogen på et eller andet tidspunkt har dumpet i havet ud fra devisen "Ude af øje, ude af sind". Desværre forholder det sig ikke sådan i virkeligheden. Det er der lige nu synlige beviser for blandt andet ved Bøgsted Rende, hvor løbet gennem klitterne til stranden bedst kan sammenlignes med en losseplads. - Vi rydder op, men først til foråret, når vi er over vinterstormene. Lige nu vil det være håbløst, for næste gang, der kommer en storm, kan vi begynde forfra, siger skovfoged Henrik Schjødt Kristensen, Naturstyrelsen Thy. Bøgsted Rende er et af flere steder på Thy-kysten - og nok det værste - hvor forholdene gør det muligt for hav og blæst at læsse store mængder affald af. - Under en storm fører strømme masser af affald op langs kysten. Nogle steder lægger affaldet sig, og når det stormer, fører blæsten det længere ind i land, som vi ser det ved Bøgsted Rende, som er en af vores faste oprydningsopgaver, siger Henrik Schjødt Kristensen.