Naturkatastrofer

Stormen blæser håb i havnefoged

Masterplanudvalget senderi dag havneplanen et skridt videre

HADSUND:Vinterstormenes hærgen har for en tid skabt den travlhed på trafikhavnen i Hadsund, som havnefoged Poul Flohr fortsat ønsker sig, selv om politikerne er stærkt på vej til at nedlægge havnen som trafikhavn og i dag formentlig skubber udviklingen endnu et skridt i den retning. Der er således i formiddag møde i det såkaldte masterplanudvalg, der forbereder at sende den ambitiøse plan for en ny bydel ved havnen i udbud hos eventuelle interesserede byggefirmaer. I første omgang gælder det dog en afklaring af, hvordan projektet kommer videre "fra vision til handling", som borgmester Karl Christensen formulerer det. Samtidig fyldes trafikhavnen af afgrenede stammer af træer, der blev stormens bytte. Søndag hentede en norsk coaster 1250 kubikmeter træ, og søndag kommer den igen. Effektiv og skånsom Coasteren er moderne udstyret, så én mand i løbet af seks timer selv kan laste de mange stammer. Det fortæller havnefogeden i et næsten forelsket tonefald. - Det er meget effektivt og det foregår meget skånsomt, siger Poul Flohr, der på baggrund af den aktuelle travlhed drømmer sig et par år tilbage, da det meget stort foderstoffirma angiveligt ville bygge en terminal på havnen og dermed være med til at sikre dens eksistens som trafikhavn. - Men byrådet havde andre planer, konstaterer Poul Flohr, der efterfølgende har måttet konstatere, at trafikken til havnen er gået yderligere ned. Det, mener han, skyldes, at mæglerne leder trafikken til havne, som de skal samarbejde med, efter at den i Hadsund er nedlagt, sådan som det ligger til i den plan, som byrådet har sagt god for. Håber endnu Poul Flohr har dog ikke helt opgivet håbet. - Nu håber skibsfarten, at i det mindste "Københavnerhovedet" bliver holdt intakt med tilkørselsveje, hedder det fra Poul Flohr, der betegner Københavnerhovedet som et strategisk kajanlæg for hele fjorden og nævner, at den benyttes som opholdsted af skibe, før de skal gennem broen, når de skal afvente en lods, eller at der kommer mere vand i fjorden, skifte besætning, repareres, omlade gods eller have olie påfyldt. - Det må vel også være rart at bevare miljøet omkring havnen og undgå at amputere et helt erhverv, appellerer Poul Flohr, der i øvrigt mener, at moderne havnefaciliteter sagtens kan indpasses både arkitektonisk og hvad angår "røg, støj og møg". Et enigt byråd besluttede sig dog så sent som i december for den plan, der indebærer en afvikling af havnen, selv om det specifikt var gjort opmærksom på, at det var konsekvensen. Johannes Sørensen (T) fik dog ført til protokols, at han var betænkelig ved en nedlæggelse af trafikhavnen.

Forsiden