Naturkatastrofer

Stormflods-penge op i byråd

Borgerne velkomne til at lytte med i byrådssalen i eftermiddag

LØGSTØR:De økonomiske konsekvenser for Løgstør Kommune efter stormfloden og orkanen 8. januar. Det er på dagsordenen i byrådssalen i Løgstør i eftermiddag, hvor der er indkaldt til temamøde for byrådspolitikerne om sagen. Men borgerne også er velkomne til at være med på en lytter. En orientering omkring de omfattende skader på kommunale bygninger - såvel forsikrede og uforsikrede skader - er lagt i hænderne på bygningskonstruktør Peter Staun, mens de meget store skader på havnen og forslag til udbedring samt stormflodssikring bliver gennemgået af drifts- og projektingeniør Carsten Agesen. Sidst men ikke mindst vil stormflodssikringen af regn- og kloakvandssystemerne blive gennemgået af konsulent Poul Helledie. Herefter er der lagt op til politisk drøftelse, før borgmester Jens Lauritzen vil sammenfatte det to timer lange temamøde. Syv mio. kr. Det har tidligere været fremme, at alene de omfattende ødelæggelser på havnen i Løgstør kommer til at koste i omegnen af 3,5 mio. kr. Hertil kommer yderligere 3,5 mio. kr. til fremtidig stormflodssikring af hele havnen. I efteråret indviede Løgstør Kommune næsten 300 meter ny havnefront med indbygget stormflodssikring. Men både øst og vest for den nye havnefront mangler der stadig stormflodssikring. Og det har politikerne i teknisk udvalg forleden sagt skal klares nu, hvis der altså kan findes økonomi til det. Udelukket Fornylig slog formanden for udvalget, Uffe Bro (S), overfor NORDJYSKE Stiftstidende fast, at det er udelukket, at Løgstør Kommune kan løfte den økonomisk opgave uden Indenrigsministeren giver lov til en udvidelse af kommunens låneramme. Allerhelst ser han dog at staten yder et økonomisk tilskud i den helt ekstraordinære situation. Udover de syv mio. kr. kommer der hele renoveringen af den fredede Frederik den Syvendes Kanal fra Limfjordsmuseet til Lendrup. Kanalen ejes af Løgstør Kommune, men kommunen håber, at Kulturarvstyrelsen vil bidrage økonomisk til en renovering af kanalen efter stormen. I1980erne købte kommunen kanalen af staten for en krone.