Lokalpolitik

Stormøde for folk i landdistrikterne

Landsbyerne i Hjørring Kommune kan ved et stormøde lørdag 17. maj på Tversted Skole få belyst problemstillinger og projektideer, som de tumler med i daglige i forbindelse af at skabe udvikling i deres del af kommunens landdistrikter.

- Stormødet laves efter en aftale med Landsbyforum, hvor landsbyerne kan få hjælp fra eksperter til at komme i gang, og samtidig kan vi tegne et overordnet billede af, hvad der i gang, oplyser planmedarbejder Jacob Bækgaard fra Plan- og Udvikling i Hjørring Kommune. Han arbejder i øjeblikket med at strikke det nøjagtige program sammen, men det indgår i det, at der undervejs laves workshops, hvor hver enkelt landsby eller samarbejdende landsbyer stikker hovederne sammen. - De kan få gratis bistand fra konsulenter, der vil gå rundt, siger han. Alle interesserede kan tilmelde sig, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning, da stormødet er fastlagt fra kl. 10 til kl. 16. Tilmeldingsfristen er 14. maj, og arrangøren vil gerne fra de tilmeldte have fire stikord på hvad der er væsentlig for at sikre udvikling i deres lokalområde.