Stormøde om manglende dialog

Pædagoger inviterer politikere til møde via pressemeddelelse

Lokalpolitik 6. september 2002 08:00

HJØRRING: Hjørrings mange pædagoger, pædagogmedhjælperne og de pædagogstuderende har nu fået nok. De har overfor såvel borgmester Bent Brown (S) som formand for børne- og undervisningsudvalget Else Købstrup (V) trukket stregerne hårdt op. I går modtog Hjørring Kommune en officiel pressemeddelelse, der samtidig indeholder en nærmest tvungen invitation til et stort medlemsmøde torsdag aften i næste uge, hvor pædagogernes fagforbund på vegne af medlemmerne ønsker at komme i kraftig dialog med Hjørrings lokalpolitikere. "Vi oplever, at hverken embedsmænd eller politikere tager os alvorligt, og vi ved, at det er nu, der arbejdes med budget 2003. Her er der mulighed for at rette op på de problemer, som vi erfarer fra de tidligere års budgetter. Derfor er tiden kommet til, at vi som ansatte skal i direkte dialog med politikerne, og vi vil derfor forlange, at vore organisationer indkalder til medlemsmøde torsdag aften 12. september kl. 19 på Vendelbohus. Her forventer vi af hensyn til børn og forældre i hjørring Kommune, at både borgmester Bent Brown, udvalgsformand Else Købstrup og udvalgets næstformand Hanne Jensen deltager", lyder det i pressemeddelelsen, der er samstemmende forfattet af medlemmerne i fagforbundene, efter at de har holdt stort samlet medlemsmøde onsdag aften. Krav ikke opfyldt Mødet onsdag blev til på baggrund af de ansattes nedlæggelse af arbejdet to dage tilbage i marts, og siden har der været flere arbejdsgrupper i gang med at se på de ansattes forhold, såsom lønsystemer, børnenormering, trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Men nu er det mere eller mindre gået i hårknude, idet medlemmerne i de tre fagforund BUPL, PMF og PLS (der organiserer pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogstuderende) har sendt en yderst skarp pressemeddelelse til borgmesterkontoret. "Vores forhandlere gennemgik forløbet, siden vores arbejdsnedlæggelse i marts, og vi kan nu konstatere, at vi ikke har fået vores krav opfyldt. Det eneste, vi har fået opfyldt, er kravet om en pulje, der skal dække langtidssygdom. Det er en pulje, som institutionerne allerede havde", lyder det samstemmende fra medlemmerne i de tre forbund. "Og vi har meget svært ved at se sammenhængen i, at mens der indenfor vores område skal sættes fokus på psykisk arbejdsmiljø, så er der politiske planer om at nedlægge stillingen som sikkerhedsleder. Det er ikke rimeligt, at vi stadig fremover skal reducerer personalenormeringen for at få opfyldt vores overenskomstmæssige rettigheder, fordi man fra politisk side har valgt ikke at fremskrive lønbudgetterne med anciennitetsstigninger". De ansatte nævner yderligere, at de oplever, at uddannet personale bliver fyret for at skaffe plads til studerende, og efter strejken var det faktisk et krav, at de studerende skulle tages ud af normeringen. - Så efter opfordring fra medlemmerne i de tre forbund har vi nu indkaldt til samlet medlemsmøde for alle medlemmer i de tre forbund, hvor formålet er at komme i direkte dialog med politikerne om de resultater, der er opnået i forhold til de krav, der blev rejst efter arbejdsnedlæggelsen. Medlemmerne forventer, at de tre politikere møder op, siger faglig sekretær i BUPL, Susanne Myhlendorph.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...