Lokalpolitik

Stormøde om tilskud til foreninger og haller

Politikere vil høre haller og foreningsfolk om oplæg til ny fordeling af kommunale tilskud

Per Bis­gaard (V) vil invitere til stormøder i efteråret

Per Bis­gaard (V) vil invitere til stormøder i efteråret

VESTHIMMERLAND: Hvordan skal de kommunale tilskud være til foreninger og haller i den nye vesthimmerlandske kommune? Det spørgsmål vil medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget i den nye storkommune nu have afgjort. Det sker efter at der gennem lang tid har været arbejdet med harmoniseringerne på embedsmandsplan. Der har været lavet forskellige udkast, og foreninger og haller har da også tidligere haft mulighed for at give deres besyv med. Men efter at politikerne i kultur- og fritidsudvalget nu har fået et tredje forslag, så er der et stormøde på vej i forsøg på at komme frem til de endelige beslutninger. - Vores plan er at invitere klubber, foreninger og haller i hele Vesthimmerland til et eller flere stormøder i løbet af ganske kort tid, hvor de kan forholde sig til det tredje udkast til fordeling af tilskud, siger Per Bisgaard (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget i den nye storkommune. Han oplyser, at politikerne i udvalget på forhånd selv har ønsket nogle småjusteringer i forhold til det, de er blevet præsenteret for af embedsmændene. Blandt andet mener de, at tyngden af tilskud skal lægges hos de 6-18 årige. - Det er klart en politisk prioritering fra vores side. Er man mindre end seks år, så mener vi, at det i høj grad må være op til forældrene og er man over 18, så mener vi, at det i højere grad må være op til de unge selv, siger Per Bisgaard, der ser meget frem til at få diskussionerne på stormøderne med såvel hallerne som klubberne og foreningerne. - Man kan jo ikke afvise, at der er nogle ting, som vi ikke har været opmærksomme på, selvom jeg nok synes, at der har været arbejdet meget med emnet, siger han. - Vi har haft som mål, at foreninger, klubber og haller i den nye storkommune skal ligestilles. Der er meget forskellige konstruktioner i de fire gamle kommuner - og en 100 procent retfærdig fordeling i fremtiden bliver det nok svært at opnå. Men vi skal så tæt på som overhovedet muligt, siger Per Bisgaard, der tror på, at en treårige overgangsperiode kan gøre ændringerne mere spiselige. - Vi vil ikke lave tingene om fra den ene dag til en anden - det ville kunne komme til f.eks. at ruinere en klub, mens en anden vil blive forgyldt. Men vi tror på, at ændringerne kan laves over en treårig indkøringsperiode, siger han. - Hvis tingene flasker sig, så bliver udkastet til den nye fordelingsmodel præsenteret for kultur- og fritidsudvalget 14. september og den 20. september for folkeoplysningsudvalget, inden det kommer på stormøde mandag 25. september. - 25. september er dog med det forbehold, at der endnu ikke er truffet beslutning om mødested, siger Per Bisgaard, der ikke vil udlevere materialet, før det er nikket af i de to udvalg. - Vi holder kortene tæt til kroppen helt til mødet 25. september i bestræbelserne på at levere et produkt, som er gennemarbejdet, og som har politisk opbakning, siger han.