Planteavl

Stormrådet slækker på plantetalskrav

Færre planter per hektar giver tilskud efter stormfaldet i januar

NORDJYLLAND:Der skal færre planter i jorden for at udløse tilskud efter stormfaldet. Stormrådet har besluttet, at plantetalskravet generelt vil blive nedsat, og det betyder, at skovejerne kan så færre planter per hektar i forhold til efter orkanen i 1999 og alligevel få udbetalte det såkaldte gentilplantningstilskud. Skov- og Naturstyrelsens repræsentant i rådet, forstfuldmægtig Bent Rasmussen, fortæller, at det er en imødekommelse af skovbranchens ønsker. - Erhvervet har tidligere været lidt kritiske overfor, at vi måske har krævet for mange planter i den ordning for 1999. Det har man lyttet til, forklarer Bent Rasmussen. Skovrådet, som er Miljøministeriets rådgivende organ, har ligeledes været velvillige overfor lempelserne, og det er medvirkende til ændringerne i plantetalskravet og tilskudssatserne. - Det bliver billigere at gentilplante, og det betyder så også, at satserne, som er tilknyttet gentilplantningskravet, også bliver nedsat, pointerer Bent Rasmussen og tilføjer, at der bliver tale om en relativ nedsættelse. Altså at færre planter også giver færre tilskudskroner. De præcise lempelser i den nye regelsæt er endnu ikke offentliggjort, men ventes at blive det senere på ugen på stormrådets hjemmeside. Hos Dansk Skovforening mener afdelingsleder Hans Hedegaard, at det er en rigtige beslutning at sænke tilplantningskravene. - Vi havde anbefalet at få lempelserne, og det ville heller ikke have været rimeligt at fastholde genplantningskravene, som de var, siger han og tilføjer, at det jo så også betyder, at tilskuddene i kroner og øre bliver lavere. - Man får intet gratis, konstaterer Hans Hedegaard. Han hæfter sig ved, at det primære må være at bevoksningerne bliver så gode som mulige. Det er forsat de samme robuste træarter som ved sidste stormfald, der udløser tilskud. Tilplantningstilskuddet dækker prisforskellen mellem at plante løv- og nåletræer og gælder alle skovejere, som har tegnet en gentilplantningsforsikring.