Naturkatastrofer

Stormskader for næsten to mio kr.

Løgstør Kommune har gjort skaderne op

LØGSTØR:Udover de omfattende millionskader på havneanlæggene i Løgstør Kommune i forbindelse med orkanen 8. januar, så er der nu også gjort op på skaderne på de kommunale ejendomme. Alt i alt løber bygningsskaderne op i næsten to millioner kroner - helt nøjagtig 1.920.000 kr. De fleste steder er det småskader, men på Løgstør Rideklub på Sønder Ringvej, på campingpladsen på Skovbrynet, Østergade gl. skole i Østergade, Raunstrupgården på Viborgvej og på plejehjemmet Bøgelys køkken samt plejehjemmets nye tilbygning var skaderne omfattende. Alle disse steder er der skader for mere end 50.000 kr. Efter orkanen fik kommunen fra forsikringen fri hænder til at udbedre alle skader som beløb sig til under 50.000 kr. uden der kom taksator på. I dagene efter stormen fik kommunen de fleste akutte skader udbedret, men der er stadig mange skader som venter på, at håndværkerne får tid og materialer til at udbedre dem.