Storordre op af skuffen

Karstensens Skibsværft med helt fremme i udvikling og byggeri af norsk fiskeriskib, der også skal bruges i offshoreindustrien og til havforskning

En computermodel af den til dato dyreste nybygning, som Karstensens Skibsværft i Skagen har sikret sig kontrakt på.

En computermodel af den til dato dyreste nybygning, som Karstensens Skibsværft i Skagen har sikret sig kontrakt på.

Karstensens Skibsværft i Skagen har opnået kontrakt på den for værftet til dato dyreste nybygning, en 80,4 gange 16,6 meter kombineret trawler/notbåd. Skibet er samtidig banebrydende på flere måder, idet det udstyres med helt ny teknik til lastning og losning af fisk og desuden udrustes til brug i offshoreindustrien og til havforskningsopgaver. Værftet har dermed sat sig godt og grundigt på den skandinaviske nybygning af hypermoderne fiskeskibe. Direktør Tage Rishøj fra værftet fortæller, at nybygningen, nr. 414"Christina E", skal leveres fra værftet i april 2011. Skroget er allerede under bygning på Baltija Shipbuilding Yard i Klaipeda i Litauen. Dette værft er ejet af det A.P. Møller-ejede Lindø Værft. Skroget ankommer til Skagen i august 2010. To år gammel ordre - Vi har haft kontrakten i to år, men fordi meget af skibets udrustning er nyudviklet, har rederen ikke ønsket den offentliggjort før nu, fortæller Tage Rishøj. Ordregiveren er en ny kunde hos Karstensens, det norske rederi Sævik & Ervik A/S. Bag det står ægteparret Rita Sævik og Espen Ervik fra Fosnavaag, Sunnmøre. Rita Sævik ejer i dag den 73 meter trawler/notbåd "King's Cross", som hun er styrmand på, men hun vil i fremtiden tage sig af administrationen af det nye fartøj. Espen Ervik er medejer og skipper på rederiets 68 meter trawler/notbåd "Herøyhav". Han vil være skipper på den nye båd, der bliver Norges næststørste fiskeskib. - Om fartøjet koster 200 eller 250 mio. kr. er ikke det interessante. Det er derimod den nyudvikling vi er med i, og de arbejdspladser, vi holder i gang, og hvor vi hele tiden søger folk inden for forskellige faggrupper, påpeger Tage Rishøj. Cylinderformede tanke Det nye i nybygningen er cylinderformede lasttanke til nedkølet fisk, og konstrueret som tryktanke. - Fiskene pumpes om bord i tankene direkte fra noten, hvilket giver en mere skånsom behandling, forklarer Tage Rishøj. Mens fisken suges om bord ved at lave vakuum i tankene, losses den ved at sætte tryk på tankene. Princippet er kendt fra de såkaldte brøndbåde, som fragter levende laks til og fra farmene, men ifølge Tage Rishøj er det første gang, princippet indføres på et fiskefartøj, og i forventning om en højere fiskekvalitet. Det kombinerede losse/laste anlæg er udviklet af det norske firma MMC i Fosnavaag. Når fiskekvoterne er opbrugt, kan skibet chartres ud til offshore-industrien. Til rollen som offshoreskib udstyres skibet med bl.a. såkaldt dynamisk positionering. Fremdrivningsmaskineriet udføres som et hybrid anlæg, Det vil sige, at kun hjælpemotorerne anvendes, når der ikke er krav om høj fart, som ved ROV-opgaver (Remotely Operated Vehicle) hvor skibet er moderskib for fjernbetjente ubåde, der inspicerer rørledninger på havbunden eller afsøger nye oliefelter. Skibet vil også kunne bruges til havforskning, idet det bliver udstyret med en sænkekøl, hvori der kan placeres elektronisk udstyr. - For at give plads til forskere og andre ekstra besætningsmedlemmer, er der samtidig en væsentlig større aptering i skibet end normalt for et fiskefartøj. Der bliver kahytter til 26 og konferencerum til oliefolk og forskere, fremhæver Tage Rishøj. Skibet er designet af det norske skibskonsulentfirma Vik & Sandvik A/S (Nu Wärtsila Ship design), men med også mange udviklingstimer for værftets egne ingeniører og skibsteknikere involveret.