Storskoven vil gerne lægge jord til urner

Siger ministeriet ja, kan man hvile blandt træerne på Jyske Ås

DRONNINGLUND:Såfremt Kirkeministeriet skifter mening og siger ja tak til Dansk Skovforenings ønske om at lægge skovbund til urnebegravelser, vil Dronninglund Storskov gerne åbne op for de utraditionelle begravelser. - Vi har meddelt Dansk Skovforening, at vi gerne vil medvirke til sådanne urnebegravelser, hvis det bliver aktuelt, siger direktør Stig Andersson fra Overgaard Gods, der ejer Dronninglund Storskov. Selv om sådanne urnebegravelser formentlig blot vil kunnet give en beskeden indtægt til skoven, vil en sådan merindtægt være et velkomment bidrag til skovens drift, for skovejernes økonomi er pressede som følge af konkurrecen med billigt indført træ fra Østeuropa. Og en lille lund i skoven til urnebegravelser er en mere hensynsfuld måde at tjene penge på, end ved at fælde nogle flere gamle træer. - Vi er på Overgaard Gods så privilegerede, at vi ikke behøver at fælde skovens gamle træer her og nu for at få en indtægt. Vi vil hellere passe skoven forstligt korrekt og udskyde noget af hugsten til træpriserne er blevet bedre. Derudover har vi en rimelig indtægt på jagt, ligesom vi også opkræver betaling ved større arrangementer såsom orienteringsløb i skoven, der jo slider meget mere på skoven end almindelige familie-skovture, tilføjer Stig Andersson.