Storstilet sundhedstjek

2000 borgere i kommunen spørges om livsstil og levekår

En storstilet borgerundersøgelse gennemføres i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Formand for Sundhedsudvalget Peer Thisted og sundhedskoordinator Inge Tengnagel håber, svarene kan give klarhed over, på hvilke områder, der er brug for nye, sundhedsfremmende tiltag i den nye kommune. 
Foto: Henrik Louis

En storstilet borgerundersøgelse gennemføres i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Formand for Sundhedsudvalget Peer Thisted og sundhedskoordinator Inge Tengnagel håber, svarene kan give klarhed over, på hvilke områder, der er brug for nye, sundhedsfremmende tiltag i den nye kommune. Foto: Henrik Louis

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:2000 borgere, der bor i Brønderslev-Dronninglund Kommune, får i den kommende uge et spørgeskema i postkassen. Svarene skal være med til at fremme sundhed og trivsel for alle kommunens medborgere på sigt. - Det tager 20 minutter at udfylde skemaet, der er på 12 sider. Og vi vil meget opfordre folk til at hjælpe os med at gøre status. Jo flere svar vi får, des bedre redskab får vi til at udbrede sundhedsbudskabet, siger Inge Tengnagel, der er sundhedskoordinator i den nye kommune. Spørgsmålene går ikke alene på det, vi traditionelt forstår ved sundhed som helbred, motion og kost. Også det fysiske miljø, borgernes oplevelse af lokalområdet, tillid til de offentlige institutioner og medborgernes netværk er i fokus. Sundhedsudvalget forventer at få svar på, hvor man politisk skal sætte ind med forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag i den nye kommune.