Storstilet trafikforsøg i Nordjylland

Et forsøg til 37 mio. kr. skal mindske kødannelse, forsinkelser og forurening på de nordjyske veje.

Det nordjyske vækstforum besluttede mandag at bevilge cirka halvdelen af beløbet til et forsøg, som skal i gang næste år. Så udstyres 500 nordjyske biler med en elektronisk enhed, som skal løse en hel række opgaver for at lette trafikken. De øvrige midler kommer fra de involverede parter i forsøget, nemlig softwarevirksomheden Gatehouse i Nørresundby, teknologivirksomheden Inntrasys i Støvring, samt Aalborg Universitet. Den elektroniske enhed skal dels indsamle data om bilens færden, og dels viderebringe trafikinformationer til føreren. I dag kan man kun sende trafikinformationer ud til en bred kreds af bilister via eksempelvis radio, men med den nye enhed vil det være muligt at kontakte den enkelte billist. Enheden vil i øvrigt også automatisk kunne betale p-afgifter. Den nye boks til bilerne udvikles af Inntrasys, mens datahåndteringen og trafikantservice udvikles af Gatehouse. Aalborg Universitet bidrager med udvikling på antenne- og kommunikationssiden samt udvikling af trafikantservices.