Lokalpolitik

Stort affaldsoverskud

Efter måneders sværdslag om besparelser kan AVV nu fremvise et overskud på knap otte mio. kr.

AVV havde et godt år i 2008 med et overskud på næsten otte mio. kroner. Foto: Bente Poder

AVV havde et godt år i 2008 med et overskud på næsten otte mio. kroner. Foto: Bente Poder

Det kommer mildt sagt bag på flere byrådsmedlemmer, at affaldsselskabet AVV, ovenpå en lang hed debat om besparelser, nu kan fremvise et resultat for 2008, der viser et overskud på 7,7 mio. kroner. Resultatet er hele 9,3 mio. kroner bedre end forventet i budgettet, hvor der var forudset et underskud på 1,6 mio. kroner. Det gav ellers kraftige rystelser, da kommunen i november forlangte, at AVV skulle finde besparelser for 2,7 mio. kroner på budgettet for 2009. AVV indbragte bl.a. sagen for Statsforvaltningen, og først på byrådsmødet 31. marts 2009 endte sagen i byrådet med en blød mellemløsning . - Det store overskud viser, at AVV ikke havde grund til at pive over sparekravet. Og det kommer også som en overraskelse, selvom jeg sidder i bestyrelsen for AVV, siger formand for kommunens teknik og vejudvalg, Ole Ørnbøl (S), der igen pointerer, at kommunen har meget svært ved at gennemskue, hvordan tingene hænger sammen i den kommunalt ejede virksomhed. Rundt i manegen Et andet medlem af teknik og vejudvalget, Per Larsen (K) kalder det "rystende", at udsigten til det store overskud slet ikke blev bragt ind i debatten om besparelser. - Det viser endnu engang, at vi bliver trukket rundt i manegen og ikke har en chance for at gennemskue, hvad der foregår og hvad vi betaler for, siger Per Larsen. Han mener at de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer selvfølgelig har kendt til den sunde økonomi, og derfor burde have oplyst det øvrige byråd om at der altså var god luft i økonomien. Gunstige priser Det store overskud kan henføres til høje priser på returvarer - pap, papir og metal. gunstige elsalgspriser, høj forrentning af kapital og så simpelthen flere kunder i butikken. - Jeg vil godt understrege, at vi ikke har pivet over besparelser. Vi reagerede fordi sparekravet kom så sent på året, og tidligere på året havde vi også fundet besparelser på én million, siger AVV direktør Poul Berg. Formand for AVV, byrådsmedlem Birthe Andersen (V), mener også, at det er forkert, at blande det store overskud sammen med debatten og sparekravet fra kommunen. - Sparekravet var at vi skulle sænke omkostningerne. Overskuddet skyldes større indtægter end forventet, siger Birthe Andersen. Tilbage til borgerne Alle er dog tilsyneladende enige om, at overskuddet skal komme borgerne til gode. AVV skal ikke akkumulere overskud, så nu skal vi sikre os, at pengene kommer tilbage til borgere og virksomheder i form af lavere takster. AVV har selv forslag klar, der fra næste nedsætter borgernes betaling til renovation. - Vi skal selvfølgelig ikke være bank, men der ligger også store investeringer i en ny ovnlinie forude, siger direktør Poul Berg.