Stort aktiv for ny sportsklub

Stort antal passive medlemmer godt for Hvalpsund Boldklub

HVALPSUND:Fra starten blev det prioriteret højt at tegne passive medlemmer i den nystiftede Hvalpsund Boldklub. Og et år efter kunne på formanden på generalforsamlingen forleden med glæde konstatere, at der var tegnet 140 passive medlemsskaber. Det var en af årsagerne til, at klubben kom ud af det første år med et overskud på 70.000 kroner. I sin beretning nævnte formanden, Ove Nørskov, videre, at der allerede på klubbens første af 12 møder i bestyrelsen i det forløbne år blev nedsat et udvalg til at arrangere cykelsponsorløb. Det blev så stor en succes, at løbet bliver gentaget i år. - Det er en rigtig god mulighed for at lave en skilling til klubben, hvis man er vaks enten til at cykle eller til at skaffe sponsorer, fortsatte Ove Nørskov. - Når vi beder medlemmerne om hjælp, er det yderst sjældent at nogen siger nej. Det håber vi selvfølgelig vil fortsætte, og vi hører gerne fra medlemmer, som vil være behjælpelige med at påtage sig opgaver, efterhånden som de dukker op. De fleste gange er det sjovt at hjælpe til og se noget lykkes. - Og der bliver mange opgaver i det ny år for både bestyrelse og medlemmer. Allerede 13. april har vi planlagt en dag, hvor den grønne hal og udenomsarealerne skal have en ordentlig omgang. Senere kommer cykelsponsorløbet. Sidst i maj arrangerer Hvalpsund Boldklub sammen med DGI et Stjernetræf, som et alternativt landsstævne i håndbold for de holder, der normalt ikke kvalificerer sig til de rigtige landsmesterskaber. - Her får vi brug for et par håndfulde medlemmer, fortsatte Ove Nørskov. Senere i juni planlægger vi en idrætsuge med håndbold, fodbold, strandhåndbold, Fårup Cup for ungdomshold, klutur til superligakamp, klubfester med mere. - Såfrem der er nogen, der brænder inde med ideer til aktiviteter, som kan styrke klublivet, hører vi meget gerne om det i bestyrelsen. - Selv om vi i bestyrelsen forventer stor hjælp fra medlemmerne for at kunne afvikle de arrangementer, der er planlagt, vil der også i det kommende år være nok at se til for bestyrelsen. For den indsats, bestyrelsen har ydet i det forgangne år, skal der fra min side lyde en rigtig stor tak. Selv om der har været mange ting, der skulle tages hånd om, og selv om der der har været mange møder med lange dagsordener, har alle i bestyrelsen ydet en stor indsats. Alle opgaver er løst med godt humør og uden sure miner, understregede Ove Nørskov. I løbet af året har Hvalpsund Boldklub ydet hjælp til sparekassens jubilæumsarrangement på havnen, holdt åbent hus på stadion for ungdommen, arrangeret klubtur til ligakampen i damehåndbold mellem Viborg HK og FC København, julefrokost for seniorafdelingen, overnatningsstævne i hallen for ungdomsspillere og deltaget i julemarkedet i hallen, hvor der blev gættet på kaffebønner i en kaffedåse. Bestyrelsen har lige fra starten fokuseret på god økonomi. Såfremt klubben skal udvikles og nye initiativer til gavn for medlemmerne skal gennemføres, skal der skabes en god økonomi, understegede formanden i sin beretning. - Ud over egne arrangementer og passive medlemmer, er det derfor vigtigt at have gode sponsorer tilknyttet klubben. I april indgik klubben således hovedsponsoraftale med Sparekassen Farsø, hvor vi over en fire års periode hvert år får stillet et rammebeløb til rådighed. Beløbet skal anvendes til formål, der gavner klubben og som samtidig giver sparekassen positiv omtale i lokalområdet. I 2002 og har rammebeløbet hovedsagelig været anvendt til køb af spillertøj og klubdragter, men også klubturen til håndboldligakampen i Viborg var delvist sponseret. I klubben er vi utroligt glade for aftalen, som giver klubben gode muligheder for indkøb af rekvisitter samt afholdelse af aktiviteter. En anden vigtig sponsoraftale er en aftale med Cirkel Kaffe og Dagli' Brugsen, som giver klubben halvanden krone for hver solgt pose kaffe. Yderligere nævnte formanden i sin beretning, at klubben har fået velvillig større fra Lord Nelson, Laurits Madsen, Hvalpsund Borgerforening, Hvalpsund Bageri, Himmerlands Rådgivningscenter, Deloitte og Touche, BT Sport. Dertil kommer en række privatpersoner og virksomheder, der sponserede store og mindre beløb til cykelsponsorløbet.